Manpages

NÉV

nl − Beszámozza a paraméterként megadott fájl sorait

ÁTTEKINTÉS

nl [−h fejléc-stílus] [−b szövegtest-stílus] [−f lábléc-stílus] [−p] [−d cc] [−v kezdőszám] [−i növelés] [−l sorok] [−s sor-elválasztó] [−w line-no-width] [−n {ln,rn,rz}] [−−header-numbering=stílus] [−−body-numbering=stílus] [−−footer-numbering=stílus] [−−first-page=szám] [−−page-increment=szám] [−−no-renumber] [−−join-blank-lines=szám] [−−number-separator=karakterlánc] [−−number-width=szám] [−−number-format={ln,rn,rz}] [−−section-delimiter=cc] [−−help] [−−version] [fájl...]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nem karbantartott, lehet, hogy pontatlan, illetve nem teljes. A Texinfo dokumentáció a hiteles információforrás.

Ez a manual oldal az nl GNU verzióját tárgyalja. Az nl a megadott fájlokat, vagy ha nem adtunk meg egyet sem, vagy fájlnévként ’−’ karaktert adtuk meg, akkor a szabványos bemenetet másolja a standard kimenetre, úgy, hogy a sorokat, vagy a kiválasztott sorokat beszámozza.

Az nl a bemeneti állományokat úgy veszi, mintha logikai lapokból állnának: alapértelmezésben, a sorszámozás, 1-től indul minden logikai lap elején. Az nl minden egyes bemeneti állományt egy dokumentumként kezel; Nem kezdi újra a számozást, és nem kezd új logikai lapot az egyes fájlok végén.

A logikai lapok 3 részből állnak: fejléc, szövegtörzs, lábléc. Ezek lehetne üresek is. Bármelyiket számozhatjuk a másiktól eltérő formátumban is.

A szakaszok vagy logikai lapok kezdetét a bemeneti állományban található sor jelzi, amiben az alábbi három karaktersor valamelyike van:

\:\:\: fejléc kezdete
\:\: szövegtörzs kezdete
\: lábléc kezdete

A két karakter, amiből ezek a karaktersorok állnak, megváltoztathatóak egy opcióval (lásd alább), de a minta, és a sorok hossza nem.

A szakasz jelző karaktersorok a kimeneti állományba egy üres sorra cserélődnek. Bármilyen szöveget, ami az első szakaszhatároló jel előtt van, a szövegtörzs részének veszi a program, tehát ha egy fájl nem tartalmaz semmilyen szakaszhatároló jelet, azt úgy veszi, mintha egyetlen szövegtörzsből állna.

OPCIÓK
−h, −−header-numbering=style

Lásd −−footer-numbering.

−b, −−body-numbering=style

Lásd −−footer-numbering.

−f, −−footer-numbering=style

A lábléc számozásának stílusát állíthatjuk be. Ha egy sor nem lett beszámozva, akkor a számláló nem növekszik, de sorszámozás elválasztó karakter bekerül elé. A stílusok a következők:

a

beszámozza az összes sort

t

csak a nem üres sorokat számozza (alapértelmezett a szövegtestnél)

n

nem számozza a sorokat (alapértelmezett a fejlécnél és a láblécnél)

pkifejezés

csak azokat a sorokat számozza, amelyekben megtalálhato a kifejezés

−p, −−no-renumber

Nem kezdi újra a számozást, a logikai lapok elején

−v, −−first-page=szám

Beállítja a logikai lapok számozásának kezdeti értékét a szám-ra (az alapértelmezett az 1).

−i, −−page-increment=szám

A sorszámozást a megadott szám-mal növeli (alapértelmezett az 1).

−l, −−join-blank-lines=szám

A szám (alapértelmezett az 1) darab üres sort egynek veszi, és csak az utolsót számozza be. Ahol a kevesebb mint szám darab üres sort talál, azokat nem számozza be. Az üres sor nem tartalmaz semmilyen karaktert, még szóközt és tabulátort sem.

−s, −−number-separator=karakterlánc

A megadott karakterlánc-al választja el a sorszámozást a soroktól. (az alapértelmezett a TAB).

−w, −−number-width=szám

szám számjegyű számokat használ a sorszámokhoz (alapértelmezett a 6).

−n, −−number-format={ln,rn,rz}

A sorszámozás formáját adhatjuk meg:

ln

balra zárt, előnullázás nélkül

rn

jobbra zárt, előnullázás nélkül (alapértelmezett)

rz

jobbra zárt, előnullázva

−d, −−section-delimiter=cc

Azt a két karaktert tudjuk beállítani, amik a szakaszhatárolók lesznek; ha csak egyet adunk meg, a másik a ’:’ lesz. Ahhoz hogy ’\’, jelet használhassunk, ezt kell beütni: ’\\’.

−−help

Kiírja, a használati útmutatót, majd egy "sikeres" státusz kóddal kilép.

−−version

Kiírja a verzióra vonatkozó információkat.

MAGYAR FORDÍTÁS

Váraljai Nándor <vnandor [AT] elender.hu>

COMMENTS