Manpages

NIMI

newmail,wnewmail - ohjelmia, jotka ilmoittavat uuden postin saapumisesta

YLEISKATSAUS

newmail [-d] [-i aikaväli] [-w] tiedostokuvaus {tiedostokuvaus...}
wnewmail [-d] [-i
aikaväli] [-w] tiedostokuvaus {tiedostokuvaus...}

KUVAUS

Newmail on ohjelma, jonka avulla postilaatikoita voidaan älykkäästi tarkkailla. Se pohjautuu löyhästi biff(1)-ohjelmaan ja newmailin versioon, joka kuului Elm 1.7-ohjelman pakettiin.

Perustoimintona ohjelma tarkistaa käyttäjän määrittelemän listan postilaatikoita määrätyin aikavälein (sekunneissa) ja ilmoittaa uuden postin saapumisesta mihin tahansa määritettyyn postilaatikkoon. Ohjelma kertoo jokaisesta saapuneesta viestistä lähettäjän nimen ja viestin aiheen.

Viestistä kerrottu informaatio voidaan esittää monella eri tavalla riippuen ohjelman ajotavasta, seurannassa olevien kansioiden lukumäärästä ja viestin tilasta. Jos ohjelmaa ajetaan ikkunassa (esim. "-w" -optiolla tai käynnistettynä ohjelmana wnewmail), tulostus on seuraavan näköistä:

lähettäjän nimi - viestin aihe
Priority: lähettäjän nimi - viestin aihe

jossa <lähettäjän nimi> on joko postin lähettäjän oikea nimi, jos se on saatavilla (ARPAn ’From:’-rivi) tai jokin muu lyhyt kuvaus sähköpostin alkulähteestä. Jos sinä olet lähettäjä, <lähettäjän nimi> vaihdetaan muotoon "to <vastaanottajan nimi>". Jos viestissä ei ole otsikkoa (aihetta), ruutuun tulevat sanat "<no subject>".

Jos seurannassa on useita kansioita (enemmän kuin yksi), kansion nimi kerrotaan tulostuksen alussa seuraavasti:

kansio: lähettäjän nimi - viestin aihe

Jos ajat newmailia ilman ikkunointivalintaa, tulostus on muotoiltu paremmin sopivaksi ilmestymään muutoin aktiiviselle ruudulle ja on muotoiltu seuraavasti:

>> New mail from lähettäjän nimi - viestin aihe
>> Priority mail from lähettäjän nimi - viestin aihe

Tässäkin tapauksessa kansioiden nimet kerrotaan ilmoituksen alussa.

Mahdolliset optiot (lisävalinnat) ovat:

-d

Tämä käynnistää virheenetsintätilaan (debuggaustilaan) eli käskee ohjelmaa kertomaan kaiken! Yleensä ei ole suositeltavaa käyttää tätä optiota, jollet sitten ole kiinnostunut juuri etsimään ohjelmasta virheitä.

-i aikaväli

Tämä muuttaa kansioiden tarkastustaajuuden määritettyyn aikaväliin sekunneissa. Ohjelman oletusaikaväli on 60 sekuntia. Huom: jos vaihdat aikavälin pienemmäksi kuin 10 sekunniksi, ohjelma varoittaa aikavälin pienuudesta. (Näin pienestä aikavälistä ei yleensä juurikaan ole hyötyä eikä siten ole suositeltavaa.)

-w

Option ’’-w’’ käyttö saa ohjelman simuloimaan ajoa ikkunasta (eli esim. suppeampi tulostusmuoto). Todennäköisimmin tämän option käytön sijaan kannattaisi käyttää yksinkertaisesti ohjelmaa wnewmail.

Tiedostokuvaukset koostuvat kahdesta osasta, kansion nimestä ja etuliitemerkkijonosta, joista jälkimmäisen voi aina jättää pois. Käytä muotoa kansionnimi=etuliitemerkkijono, ja määritä kansiot koko nimellä, valvotun postilaatikon omistajan käyttäjänimellä tai standardilla Elmin metamerkeillä, joilla voidaan määrittää kansiot sisältävä hakemisto (esim. ’’+’’, ’’=’’ tai ’’%’’).

Kansiot, joihin käyttäjällä ei ole lukuoikeuksia, aiheuttavat ohjelman välittömän keskeytymisen. Toisaalta ei-olemassaolevia tiedostoja tarkastetaan aikavälin ilmaisemalla taajuudella, joten ohjelmaa käynnistettäessä tulisi olla tarkkana määritetyistä tiedostonimistä.

Ohjelma on ajossa, kunnes kirjaudut ulos tai tapat sen (kill(1)-komennolla). Se pysyy vauhdissa mukana, vaikka minkä tahansa kansion koko ensin pienenisi ja sitten kasvaisi jälleen.

Tarkkailtava oletuskansio on aina sisääntulevien postiesi kansio.

ESIMERKKEJÄ

Joitain esimerkkikomentoja

$ newmail

tarkastaa sisääntulevien postiesi kansion kerran 60 sekunnissa.

$ newmail -i 15 jaska root

tarkkailee käyttäjien ’’jaska’’ ja ’’root’’ sisääntulevien postien kansioita tarkastaen ne joka 15. sekunti.

$ newmail "mari=Mari" +posteljooni=PL

tarkkailee käyttäjän ’’mari’’ sisääntulevien postien kansiota asettaen kaikkiin viesteihin etuliitteeksi merkkijonon ’’Mari’’ sekä käyttäjän postihakemiston kansiota ’’posteljooni’’ asettaen kaikkiin näihin viesteihin merkkijonon ’’PL’’.

Voit tarkkailla postejasi myös paljon monimutkaisemmin :-), esimerkiksi

$ newmail -i 30 $LOGNAME=ma ${LOGNAME}su=munroot /tmp/mbox

tarkastaa kerran 30 sekunnissa käyttäjän postilaatikon, kansion, jonka nimi on käyttäjän tunnus lisättynä päätteellä ’’su’’ (esim. ’’jaska’’ muuttuisi muotoon ’’jaskasu’’) ja tiedostoa /tmp/mbox asettaen jokaiseen eri etuliitteen, ’’ma’’, ’’munroot’’ ja ’’mbox’’.

KIRJOITTAJA

Elmin kehitysryhmä (Elm Development Group).

KATSO MYÖS

notify sh(1):ssa tai csh(1):ssa.

BUGI-ILMOITUKSET OSOITTEESEEN

Syd Weinstein elm [AT] DSI.COM (dsinc!elm)

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright 1988-1992 The USENET Community Trust
Johdettu Elm 2.0:sta, Copyright 1986, 1987 Dave Taylor

COMMENTS