Manpages

NIMI

mren - nimeä uudelleen MSDOS-tiedosto

Merkintä

Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista. Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot mtoolsista on jätetty pois man-sivuista. Siksi suosittelen voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

*   

Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita seuraavat komennot:

./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   

Luodaksesi html-kopion, suorita:

./configure; make html

Valmis html-kopio löytyy osoitteesta: http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

*   

Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa), suorita:

./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa. Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

mren-komentoa käytetään nimeämään uudelleen tai siirtämään MS-DOS-tiedosto tai -alihakemisto. Syntaksi on seuraaava:

mren [-voOsSrRA] lähdetiedosto kohdetiedosto

Mren nimeää uudelleen tiedoston MS-DOS-tiedostojärjestelmässä.

Tulostustilassa mren näyttää uuden tiedostonimen, jos annettu nimi on epäkelpo.

Jos ensimmäistä syntaksia käytetään (vain yksi lähdetiedosto) ja jos kohdenimi ei sisällä kauttaviivoja tai kaksoispisteitä, tiedosto (tai alihakemisto) nimetään uudelleen samaan hakemistoon eikä siirretä nykyiseen mcd-hakemistoon, kuten mmove tekisi. Toisin kuin MS-DOS:n REN, mren voi nimetä uudelleen hakemistoja.

Katso myös

Mtools texinfo-dokumentti.

COMMENTS