Manpages

NAZWA

modconf − narzędzie konfiguracji modułów

SKŁADNIA

modconf [--source [floppy|mounted]] [--target miejsce_przeznaczenia] [--libdir ścieżka] [--restrict-section dział]* [--exclude-section dział]* [--load-before moduł]* [--load-only moduł]* [--load-after moduł]*

OPIS

modconf to skrypt służący do instalacji modułów jądra Linux. Można go używać interaktywnie (tryb GUI), lub z linii komend (tryb wsadowy).

OPCJE

Opcje zaznaczone poniżej "*" są stosowane wobec tylko jednego modułu. Jeśli chcesz zastosowac je wobec wiekszej ilości modułów, powtórz opcję na linii komend.
−-source floppy|mounted

Wskazuje skąd mają zostać pobrane moduły. Opcja floppy (dyskietka) jest używana przy instalacji Linuksa. Opcja mounted jest używana przy zainstalowanym już systemie i jest ona stosowana domyślnie.

--target katalog

Określa gdzie w systemie znajdują się pliki etc/modules i etc/modules.conf (domyślnie: / ). Nazwy katalogu nie należy konczyć znakiem "/".

−-libdir ścieżka

Określa gdzie w systemie znajdują się pliki eval i descr.gz (domyślnie: /usr/share/modconf). Nazwy katalogu nie należy konczyć znakiem "/".

−-restrict-section dział*

ogranicza program modconf wyłącznie do określonego działu /lib/modules

−-exclude-section dział*

zmusza program modconf do zignorowania danego działu /lib/modules

Dostępne w czasie pisania tego dokumentu działy to: block cdrom fs ipv4 ipv6 misc net scsi (mogą być tam także inne działy w przypadku zainstalowania pakietów ze specjalnymi modułami, np. pcmcia-modules).

−-load-before moduł*

dany moduł ma zostać załadowany przed wszystkimi innymi.

−-load-only moduł*

dany moduł ma zostać załadowany po podanych opcją --load-before. Wyłącza tryb interaktywny.

−-load-after moduł*

dany moduł ma zostać załadowany po podanych opcją --load-before.
Ta opcja zostaje zignorowana w przypadku podania również poprzedniej opcji.

PRZYKŁADY

Poniższe przykłady nie zostały przetestowane
modconf --load-only plip --load-before ip_masq_ftp --load-only
appletalk
Ładuje moduły "ip_masq_ftp", "plip" oraz "appletalk", w takiej
kolejności, i nie uruchamia programu interaktywnego.

AUTOR

modconf został napisany przez Bruce’a Perens’a <bruce [AT] pixar.com>.
Duże zmiany wprowadził Sven Rudolph <sr1 [AT] inf.de>.
Więcej zmian wprowadził Enrique Zanardi <ezanardi [AT] ull.es>.
I jeszcze trochę - Randolph Chung <tausq [AT] debian.org>.

Ta strona podręcznika została napisana przez Antonio Vieiro Varela <antonio [AT] faraday.es>, a przetłumaczona na język polski przez Marcina Owsianego <porridge [AT] debian.org>.

BŁĘDY

Brak znanych.

PATRZ TEŻ

insmod(1), modprobe(1), depmod(1), lsmod(1), rmmod(1), modules(2), kerneld(8).