Manpages

NIMI

mmove - siirrä tai nimeä uudelleen MSDOS-tiedosto tai -alihakemisto

Merkintä

Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista. Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot mtoolsista on jätetty pois man-sivuista. Siksi suosittelen voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

*   

Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita seuraavat komennot:

./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   

Luodaksesi html-kopion, suorita:

./configure; make html

Valmis html-kopio löytyy osoitteesta: http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

*   

Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa), suorita:

./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa. Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

mmove-komentoa käytetään siirtämään tai uudelleennimeämään MS-DOS-tiedosto tai -alihakemisto.

mmove [-voOsSrRA] lähdetiedosto kohdetiedosto mmove [-voOsSrRA] lähdetiedosto [ lähdetiedostot... ] kohdehakemisto

Mmove siirtää tai uudelleennimeää MS-DOS-tiedoston tai -alihakemiston. Toisin kuin MS-DOS_n MOVE, mmove pystyy siirtämään alihakemistoja.

Katso myös

Mtools texinfo-dokumentti.

COMMENTS