Manpages

NÉV

mkswap − Linux swap terület létrehozása

ÁTTEKINTÉS

mkswap [ −c ] eszköznév [méret_blokkokban]

LEÍRÁS

Az mkswap létrehoz egy Linux swap területet egy adott eszközön, vagy fájlban.

Az eszköz értéke általában így néz ki:

/dev/hda[1-8]
/dev/hdb[1-8]
/dev/sda[1-8]
/dev/sdb[1-8]

A méret_blokkokban paraméter adja meg a létrehozandó fájlrendszer méretét. Ha külön nincs megadva, akkor az mkswap automatikusan beállítja. A megadott blokkok számát lefelé kerekíti, így a teljes méret mindig a rendszer lapméretének egész számú többszöröse lesz. További megkötés, hogy a blokk-számnak a MINCOUNT és a MAXCOUNT által meghatározott tartományba kell esnie. MAXCOUNT-nál nagyobb érték megadása esetén a blokkok száma MAXCOUNT-ra csökken, ezt a program hibaüzenettel is jelzi.

A MINCOUNT és a MAXCOUNT értékek kiszámítása:

MINCOUNT = 10 * PAGE_SIZE / 1024
MAXCOUNT = (PAGE_SIZE - 10) * 8 * PAGE_SIZE / 1024

Pl 4kB-os lapméretnél (x86-os gépek):

MINCOUNT = 10 * 4096 / 1024 = 40
MAXCOUNT = (4096 - 10) * 8 * 4096 / 1024 = 130752

Mivel minden blokk 1kB méretű, ezért a fenti esetben a swap mérete 40kB-tól 127.6875MB-ig terjedhet.

A lapméret (page_size) a "cat /proc/cpuinfo" parancs kimenetéből tudható meg.

A swap terület elején egyetlen lap tartalmazhatja a teljes swap terület bittérképét - ezért van szükség a MAXCOUNT-ra, amely megadja az így leírható teljes terület nagyságát. A fenti képletben szereplő -10 magyarázata: a "SWAP-SPACE" azonosító-szó is szerepel ezen az első lapon, ennek hossza pedig 10 karakter.

Swap partíciót a következőképpen lehet létrehozni:

# dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=8192
# mkswap swapfile 8192
# sync
# swapon swapfile

Fontos, hogy a swap fájlnak folyamatosnak kell lennie, nem tartalmazhat lyukakat (ezért a cp(1) parancs nem használható swapfile létrehozására).

OPCIÓK

−c

A fájlrendszer létrehozása előtt leellenőrzi az eszközt, és megkeresi a hibás blokkokat. Hiba esetén a blokk helyét kiírja a program.

Ezt az opciót kizárólag swap partícióknál lehet használni, swapfile létrehozása esetén a használata kerülendő. Ez utóbbi esetben célszerű a swapfile partícióján mkfs -c paranccsal létrehozni a fájlrendszert, ami ellenőrzi az adott partíció blokkjait, így a swapfile területén lévő blokkokat is.

LÁSD MÉG

fsck(8), mkfs(8), fdisk(8)

SZERZŐ

Linus Torvalds (torvalds [AT] cs.fi)

MAGYAR FORDÍTÁS

Hermann Benedek (bence [AT] intercom.hu)