Manpages

JMÉNO

mkfifo − vytváří pojmenované roury FIFO

POUŽITÍ

mkfifo [VOLBA]... JMÉNO...

POPIS

vytvoří pojmenované roury FIFO zadaného JMÉNA.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.
−m
, −−mode=PRÁVA

nastaví přístupová PRÁVA, namísto umask a=rw

−Z, −−context=KONTEXT

nastaví každému JMÉNU bezpečnostní kontext SELinuxu na KONTEXT

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

mkfifo(3)

Úplná dokumentace pro mkfifo je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a mkfifo, měl by příkaz

info coreutils ’mkfifo invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS