Manpages

NIMI

mimencode - Kaksisuuntainen postiviestien kooditulkki

(Sama ohjelma on asennettu myös nimellä "mmencode".)

YLEISKATSAUS

mimencode[-u] [-b] [-q] [-p] [file name] [-o outputfile]

KUVAUS

Molempiin suuntiin toimiva kooditulkki mimencode yksinkertaisesti vain muuttaa postiviestin merkkien esitysmuodon johonkin MIME:ssä määriteltyyn muotoon. (MIME: ehdotus Internetin postiviestien multimedian formaattien standardeiksi.) Koodaus on välttämätöntä, koska postiviesteissä ei voida lähettää binääristä tietoa. Useista MIMEn luojille tärkeistä syistä johtuen on postiviestissä parempi käyttää mimencodin tuntemia formatteja, kuin ohjelmia uuencode/uudecode.

Oletusarvoina mimencode lukee vakiosyötettä ja lähettää "base64"-koodatun version syötteestä vakiotulosteeksi.

Valitsin "-b" (tarpeeton) ohjaa mimencodia käyttämään "base64"-koodausta.

Valitsin "-q" ohjaa mimencodia käyttämään "quoted-printable" koodausta base64:n sijasta.

Valitsin "-u" ohjaa mimencodia purkamaan vakiosyötteen koodia (eikä koodaamaan sitä).

Valitsin "-p" ohjaa mimencodia kääntämään puretun CRLF-merkkijonon paikallisen uuden rivin määrittelyn mukaiseksi koodiksi (purku) ja päinvastoin (koodaus). Valitsin toimii vain, kun valitsin -b (base64 koodaus) on valittu

Jos parametrinä on annettu tiedostonimi, sitä käytetään syötteenä vakiosyötteen sijasta.

Valitsin "-o", jota on seurattava tiedostonimi, ohjaa tulosteen tähän tiedostoon vakiotulosteen sijasta.

TARKOITUS

Mimencode on tarkoitetttu korvaamaan uuencode posti- ja uutisviesteissä. Syy on hyvin yksinkertainen: uuencode ei toimi kunnolla useissa tilanteissa ja tavoilla. Erityisesti, uuencode käytttää merkkejä, jotka eivät käänny oikein kaikissa postiviestiporteissa (erikoisesti ASCII <-> EBCDIC -portit). Lisäksi uuencode ei ole standardi - löytyy useita eri versioita ajelehtimassa, koodaten ja purkaen koodia eri yhteensovittamattomin tavoin, ilman mitään "standardia", jolle voisi rakentaa sovelluksen. Lopuksi, uuencode ei yleensä toimi hyvin putkessa, vaikka jotkut muunnelmat on saatu toimiviksi. Mimencode käyttää niitä koodauksia, jotka määriteltiin MIME:n uuencoden korvaajiksi, ja sen pitäisi olla huomattavasti vakaampi postiviestikäyttöön.

KATSO MYÖS

metamail(1), mailto(1)

BUGIT

Tämän ohjelman alkuperäinen jakelunimi oli "mmencode". Nimi osoittautui olevan sama kuin erään toisen ohjelman, joka on osa BBN:n Slate-ohjelmistoa. Nimen muuttaminen pelkäksi mimencodiksi toisi mukanaan muita ongelmia (erikoisesti siirtokelpoisuuteen systeemeihin, joissa nimen vasemman puolen pituus rajoittuu 8 merkkiin). Tällä hetkellä ohjelma on jakelussa MOLEMMILLA nimillä. Levityksen ohjelmat, jotka kutsuvat tätä ohjelmaa, tekevät sen muodossa "mimencode", joten "mmencode" versio voidaan poistaa, jos se aiheuttaa ongelmia. (Lähdekooditiedostot löytyvät edelleen nimellä "mmencode" eikä "mimencode".)

COPYRIGHT

Copyright (c) 1991 Bell Communications Research, Inc. (Bellcore)

Permission to use, copy, modify, and distribute this material for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Bellcore not be used in advertising or publicity pertaining to this material without the specific, prior written permission of an authorized representative of Bellcore. BELLCORE MAKES NO REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR SUITABILITY OF THIS MATERIAL FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES.

TEKIJÄ

Nathaniel S. Borenstein

COMMENTS