Manpages

NAZWA

mesg - wyświetla (lub nie wyświetla) wiadomości od innych użytkowników

SKŁADNIA

mesg [opcja] [n|y]

OPIS

Narzędzie mesg jest wywoływane przez użytkownika w celu kontroli dostępu w trybie do zapisu jaki mają inni użytkownicy do urządzenia terminala powiązanego ze standardowym wyjście błędów. Jeśli zezwolono na dostęp w trybie do zapisu, to programy takie jak talk(1) i write(1) mogą wyświetlać wiadomości na terminalu.

Tradycyjnie, dostęp w trybie do zapisu był domyślnie dozwolony. Z biegiem czasu użytkownicy stali się jednak bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, co spowodowało, że coraz części taki dostęp staje się zabroniony, przynajmniej w powłoce logowania. Aby upewnić się, że terminale mają pożądane ustawienie, powinno się wykonywać polecenie mesg w swoich skryptach logowania.

The mesg utility silently exits with error status 2 if not executed on terminal. In this case execute mesg is pointless. The command line option --verbose forces mesg to print a warning in this situation. This behaviour has been introduced in version 2.33.

ARGUMENTY

n

Zabrania wiadomości.

y

Zezwala na wyświetlanie wiadomości.

Jeśli nie poda się argumentów, mesg wypisze bieżący status wiadomości na standardowe wyjście błędów.

OPCJE

-v, --verbose

Wypisuje bieżące działania.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

Narzędzie mesg kończy pracę z jedną z następujących wartości:

  0

Wiadomości są dozwolone.

  1

Wiadomości nie są dozwolone

>1

Wystąpił błąd.

PLIKI

/dev/[pt]ty[pq]?

ZOBACZ TAKŻE

login(1), talk(1), write(1), wall(1), xterm(1)

HISTORIA

Polecenie mesg pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

DOSTĘPNOŚĆ

The mesg command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS