Manpages

NAZWA

memmove - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>

void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

Funkcja memmove() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary te mogą na siebie nachodzić: kopiowane odbywa się tak jakby bajty z src były najpierw skopiowane do nowej tymczasowej tablicy, nie zahaczającej ani o src, ani o dest, a następnie z tej tymczasowej tablicy zostały skopiowane do dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memmove() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), bstring(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3), wmemmove(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarosław Beczek <bexx [AT] poczta.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS