Manpages

NIMI

mdir - näyttää MSDOS-hakemiston sisällön

Merkintä

Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista. Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot mtoolsista on jätetty pois man-sivuista. Siksi suosittelen voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

*   

Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita seuraavat komennot:

./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   

Luodaksesi html-kopion, suorita:

./configure; make html

Valmis html-kopio löytyy osoitteesta: http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

*   

Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa), suorita:

./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa. Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

mdir-komentoa käytetään näyttämään MS-DOS-hakemiston sisältö. Syntaksi on seuraava:

mdir [-w] msdoshakemisto

mdir [-f] [-w] [-a] msdostiedosto [ msdostiedostot...]

Mdir näyttää MS-DOS-hakemiston sisällön.

Mdir tukee seuraavia komentorivivalitsimia:

Leveä tulostus. Tällä valitsimella mdir tulostaa tiedostonimet näytölle ilman tiedoston kokoa ja luontipäivämäärää.

Tulostaa myös piilotiedostot.

Nopea. Ei yritä selvittää vapaan tilaa määrää. Suurilla levyillä vapaan tilan selvittäminen vie aikaa merkittävän kauan, koska koko FAT täytyy lukea ja skannata. Valitsin -f ohittaa tämän. Tätä valitsinta ei tarvita FAT32-tiedostojärjestelmällä, koska se tallettaa tilan eksplisiittisesti.

Virhetilanne syntyy, jos polkuosa ei ole hakemisto.

Katso myös

Mtools texinfo-dokumentti.

COMMENTS