Manpages

NIMI

mdeltree - poistaa MSDOS-hakemiston

Merkintä

Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista. Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot mtoolsista on jätetty pois man-sivuista. Siksi suosittelen voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.
*  Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista,

suorita seuraavat komennot:

./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   

Luodaksesi html-kopion, suorita:

./configure; make html

Valmis html-kopio löytyy osoitteesta: http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

*   

Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa), suorita:

./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa. Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

mdeltree-komentoa käytetään poistamaan MS-DOS-tiedosto. Sen syntaksi on:

mdeltree [-v] msdoshakemisto [msdoshakemistot...]

Mdeltree poistaa hakemiston ja kaikki sen sisältämät tiedostot sekä alihakemistot MS-DOS-tiedostojärjestelmässä. Jos poistettavaa hakemistoa ei ole, syntyy virhetilanne.

Katso myös

Mtools texinfo-dokumentti.

COMMENTS