Manpages

NIMI

mcopy - kopioi MSDOS-tiedostoja Unixiin/Unixista

HUOMAUTUS

Tämä manuaalisivu on automaattisesti generoitu mtools-ohjelmien texinfo dokumentaatiosta. Manuaalisivujen puutteista johtuen osa dokumentaation osista, kuten ristiinviittaukset, alaviitteet ja indeksit häviävät muunnosprosessissa. Lisäksi perustiedot mtools-ohjelmasta on jätetty pois manuaalisivuversiosta. Tämän vuoksi suositellaan käytettäväksi texinfo-dokumentaatiota.

*   

Generoidaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita seuraavat komennot:

./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   

Generoidaksesi html-version, suorita komennot:

./configure; make html

Valmiiksi generoitu html-versio löytyy osoitteesta: http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

*   

Generoidaksesi info-version (luettavissa emacs-ohjelman info-moodissa), suorita komennot:

./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-versiona. Itseasiassa, info-version jotkut esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen info-version lainausmerkeistä.

KUVAUS

mcopy-käskyä käytetään kopioimaan MS-DOS-tiedostoja Unixiin tai Unixista. Sen syntaksi on seuraavanlainen:

mcopy [-tnvmoOsSrRA] lähdetiedosto kohdetiedosto
mcopy [-tnvmoOsSrRA]
lähdetiedosto [lähdetiedostot... ] kohdehakemisto
mcopy [-tnvm]
MSDOSlähdetiedosto

Mcopy kopioi nimetyn tiedoston nimettyyn tiedostoon, tai kopioi useampia tiedostoja nimettyyn hakemistoon. Lähde ja kohdetiedosto voivat olla joko MSDOS tai Unix-tiedostoja.

Kun käytetään MSDOS-järjestelmän levytunnuksia, kuten ’a:’, levytunnus osoittaa kopioinnin suunnan. Jos levytunnus puuttuu, tällöin viitataan Unix-tiedostoon, jonka polku alkaa senhetkisestä hakemistosta. Jos lähdelevyn tunnus on annettu ilman minkään tiedoston nimeä (esim. mcopy a: .), kaikki tiedostot kopioidaan kyseiseltä levyltä.

Jos vain yksittäinen, MSDOS-lähdeparametri annetaan (kuten "mcopy a:foo.exe"), viitataan sen hetkiseen hakemistoon (’.’).

Tiedostonimi ’-’ tarkoittaa vakiosyötettä tai vakiotulostetta, riippuen sen sijainnista komentorivillä.

Mcopy hyväksyy seuraavat komentorivi-optiot:

Kun kopioidaan useita tiedostoja, toiminta keskeytyy, jos yksikin kopiointi epäonnistuu (esim. tapauksessa, jossa kohdelevyn vapaa tila loppuu).

Tekstitiedoston muunto. Mcopy muuntaa tulevat carriage return (CR)/line feed (LF) -merkinnät line feed -merkinnöiksi.

Ei kysy varmistusta ylikirjoitettaessa Unix-tiedostojen päälle. Mcopy ei varoita käyttäjää ylikirjoitettaessa olemassaolevan Unix-tiedoston päälle. Halutessa saa saman toiminnan DOS-tiedostojen tapauksessa, silloin käytetään -o.

Säilytetään tiedoston viimeinen muutosajankohta. Jos kohde-tiedosto on olemassa ja -n optio ei ole käytössä, mcopy kysyy kirjoitetaanko tiedoston päälle vai annetaanko tiedostolle uusi nimi.

BUGIT

Toisin kuin MSDOS:issa, ´+´-operaattori (append) MSDOS:ista ei ole tuettu. Kuitenkin käyttämällä mtype-komentoa saadaan aikaan samanlainen toiminto:

mtype a:tiedosto1 a:tiedosto2 a:tiedosto3 > unix-tiedosto
mtype a:tiedosto1 a:tiedosto2 a:tiedosto3 | mcopy - a:msdos-tiedosto

KATSO MYÖS

Mtools-ohjelman texinfo-dokumentaatio.

COMMENTS