Manpages

NIMI

mcd - vaihtaa MSDOS-hakemistoa

Merkintä

Tämä man-sivu on luotu automaattisesti mtoolsin texinfo-dokumentista. Prosessi on kuitenkin vain likimääräinen ja jotkut kohdat, kuten ristiviittaukset ja alaviitteet on menetetty käännöksessä. Näillä kohdilla ei ole sopivaa esitystapaa man-sivujen muodossa. Lisäksi vain kullekin komennolle ominaiset kohdat on käännetty ja yleiset tiedot mtoolsista on jätetty pois man-sivuista. Siksi suosittelen voimakkaasti käyttämään alkuperäistä texinfo-dokumenttia.

*   

Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita seuraavat komennot:

./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   

Luodaksesi html-kopion, suorita:

./configure; make html

Valmis html-kopio löytyy osoitteesta: http://linux.wauug.org/pub/knaff/mtools’

*   

Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa), suorita:

./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa. Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä infon käyttämistä lainaustavoista.

Kuvaus

mcd-komentoa käytetään mtools-työhakemiston vaihtamiseen MS-DOS-levyllä. Syntaksi on seuraava:

mcd [msdoshakemisto]

Ilman argumentteja mcd ilmoittaa nykyisen laitteen ja työhakemiston. Muutoin mcd vaihtaa nykyisen laitteen ja nykyisen työhakemiston MS-DOS-tiedostojärjestelmässä.

Ympäristömuuttujaa MCWD voidaan käyttää paikallistamaan tiedosto, johon tieto laitteesta ja nykyisestä työhakemistosta on talletettu. Oletus on ’$HOME/.mcwd’. Tieto tässä tiedostossa jätetään huomiotta, jos tiedosto on yli 6 tuntia vanha.

Mcd palauttaa onnistuessaan 0 tai virheestä 1.

Toisin kuin CD MS-DOSissa, mcd voi vaihtaa toiseen laitteeseen. Voi olla viisasta poistaa vanhat ’.mcwd’ tiedostot uloskirjautumisessa.

KATSO MYÖS

Mtools texinfo-dokumentti.

COMMENTS