Manpages

NAZWA

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

lsblk [opcje] [urządzenie...]

OPIS

lsblk wypisuje informacje o wszystkich dostępnych lub podanych urządzeniach blokowych. Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs i udev db w celu zebrania informacji.

Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM) w formacie przypominającym drzewo. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych kolumn.

Domyślny wynik, jak również domyślny wynik z opcji takich jak --fs i --topology może ulec zmianie. Gdy to tylko możliwe należy unikać używania domyślnych wyników w swoich skryptach. Proszę zawsze jawnie określać oczekiwane kolumny opcją --output lista w środowiskach wymagającego stabilnego wyniku.

Proszę zauważyć, że lsblk może być wykonane w momencie, gdy udev nie ma jeszcze wszystkich informacji o ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych urządzeniach. W takim przypadku zaleca się użycie najpierw udevadm settle, aby dokonać synchronizacji z udev.

OPCJE

-a, --all

Wypisuje również puste urządzenia (domyślnie są pomijane).

-b, --bytes

Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.

-D, --discard

Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.

-d, --nodeps

Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo lsblk --nodeps /dev/sda wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.

-e, --exclude lista

Pomija urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Domyślnie pomijane są dyski RAM (główny numer urządzenia równy 1). Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu.

-f, --fs

Wypisuje informacje o systemach plików. Jest to odpowiednik -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT. Pełne informacje o systemach plików i macierzach RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).

-h, --help

Wyświetla pomoc i wychodzi.

-I, --include lista

Obejmuje urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu.

-i, --ascii

Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.

-J, --json

Używa formatu wyjściowego JSON.

-l, --list

Wynikowa postać ma formę listy.

-m, --perms

Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.

-n, --noheadings

Nie wypisuje nagłówka.

-o, --output lista

Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję --help.

Domyślna listę kolumn można rozszerzyć, jeśli listę poda się w formacie +lista (np. lsblk -o +UUID).

-O, --output-all

Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.

-P, --pairs

Produkuje wynik w formie par klucz="wartość". Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>).

-p, --paths

Wypisuje pełne ścieżki urządzeń.

-r, --raw

Produkuje wynik w formacie surowym. Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>) w kolumnach NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL i MOUNTPOINT.

-S, --scsi

Wypisuje informacje jedynie o urządzeniach SCSI. Wszystkie partycje, urządzenia podrzędne i kieszenie na urządzenia są ignorowane.

-s, --inverse

Wypisuje zależności w odwróconej kolejności.

-t, --topology

Wypisuje informacje o topologii urządzeń blokowych. Jest to odpowiednik -o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.

-V, --version

Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

-x, --sort kolumna

Sortuje wiersze wyjściowe wg kolumny.

UWAGI

W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z urządzenia nadrzędnego.

Polecenie lsblk musi być w stanie odszukać każde urządzenie blokowe przez nr-główny:nr-poboczny (major:minor), co jest dokonywane za pomocą /sys/dev/block. Ten katalog urządzeń blokowych sysfs pojawił się w wersji jądra 2.6.27 (październik 2008). Jeśli z tak odpowiednio nowym jądrem występują problemy, proszę sprawdzić, czy jądro zbudowano z włączoną opcją CONFIG_SYSFS.

KODY ZAKOŃCZENIA

0

sukces

1

niepowodzenie

32

nie znaleziono wszystkich podanych urządzeń

64

znaleziono jedynie część podanych urządzeń

AUTORZY

Milan Broz <mbroz [AT] redhat.com>
Karel Zak <kzak [AT] redhat.com>

ŚRODOWISKO

LIBBLKID_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libblkid.

LIBMOUNT_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libmount.

LIBSMARTCOLS_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libsmartcols.

ZOBACZ TAKŻE

findmnt(8), blkid(8), ls(1)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie lsblk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.

COMMENTS