Manpages

NIMI

lprm — poistaa töitä kirjoittimen tulostusjonosta

YLEISKATSAUS

lprm [−Pprinter] [] [job # ...] [user ...]

KUVAUS

Lprm poistaa työn tai töitä kirjoittimen tulostusjonosta. Koska jonohakemisto yleensä on suojattu käyttäjiltä, on lprm tavallisesti ainoa keino, millä käyttäjä voi poistaa työn. Työn omistaja tunnistetaan käyttäjän kirjoittautumisnimen ja koneen nimen perusteella, sillä koneella, mistä käsky lpr(1) annettiin.

Valitsimet ja parametrit

−Pprinter

Määrittelee jonon, joka liittyy tiettyyn tulostimeen printer, (muuten käytetään oletuskirjoitinta).

Jos pelkkä ’’ annetaan, lprm poistaa kaikki käyttäjän omistamat työt. Jos pääkäyttäjä antaa tämän merkin, kaikki tulostusjonot tyhjennetään.

user

Aiheuttaa sen, että lprm yrittää poistaa kaikki tämän käyttäjän jonossa olevat työt. Tämä tapa käynnistää lprm on hyödyllinen vain pääkäyttäjälle.

job #

Käyttäjä voi poistaa työn jonosta antamalla työn numeron. Tämä numero voidaan hakea ohjelman lpq(1) avulla, esim.

% lpq −l

1st:ken

[job #013ucbarpa]

(standard input)

100 bytes

% lprm 13

Jos ei anneta valitsimia eikä parametrejä, Lprm poistaa käynnissä olevan työn, mikäli sen omistaa sama käyttäjä, joka käynnisti ohjelman lprm.

Lprm ilmoittaa poistamiensa tiedostojen nimet ja vaikenee, jos jonossa ei ole töitä, joiden nimet ovat poistopyyntölistalla

Lprm tappaa tarvittaessa aktiivin demonin ennen kuin poistaa jonotiedostoja. Jos demoni tapetaan, uusi demoni käynnistetään automaattisesti heti tiedostopoistojen jälkeen.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

Jos seuraava ympäistömuuttuja on olemassa, lprm käyttää sitä.

PRINTER

Jos ympäristömuuttuja PRINTER on olemassa eikä tulostinta ole vielä määritelty valitsimella −P, oletuskirjoittimeksi otetaan PRINTER.

TIEDOSTOT
/etc/printcap

Tulostimen ominaisuudet kuvaava tiedosto.

/var/spool/*

Tulostusjonojen hakemistot.

/var/spool/*/lock

Lukitustiedosto, jonka avulla saadaan tämänhetkisen demonin pid ja aktiivisen työn numero.

KATSO MYÖS

lpr(1), lpq(1), lpd(8)

DIAGNOSTIIKKA

’’Permission denied´´, ’’Lupa evätty", jos käyttäjä yrittää poistaa muita, kuin omia töitään.

BUGIT

Koska lukitustiedoston päivityksessä voi syntyä kilpa-ajotilanne, aktiivisen työn tunnistus voi olla virheellinen.

HISTORIA

Käsky lprm ilmaantui 3.0BSD :ssa.

COMMENTS