Manpages

NIMI

lpq — ohjelma tulostusjonon tutkimiseen

YLEISKATSAUS

lpq [−l] [−Ptulostin] [työ # ...] [käyttäjä ...]

KUVAUS

Lpq -ohjelmalla voi tutkia tulostusjonoa, jota lpd(8) käyttää tiedostojen tulostamiseen. Ohjelma raportoi käyttäjän nimettyjen tai kaikkien tulostustöiden tilan. Jos Lpq ajetaan ilman parametria, raportoidaan kaikki tulostustyöt, jotka ovat sillä hetkellä tulostusjonossa.

Valitsimet:

−P

Määrittele tulostin, muutoin käytetään oletustulostinta (tai tulostinta joka on määritelty PRINTER-ympäristömuuttujassa). Kaikki muut argumentit tulkitaan käyttäjäniminä tai tulostustyönumeroina, joilla suodatetaan töistä ne, joista ollaan kiinnostuneita.

−l

Tulostetaan tietoa työhön kuuluvista tiedostoista. Normaalisti näytetään niin paljon informaatiota, mitä mahtuu yhdelle riville.

Kaikille töille, jotka käynnistetään komennolla lpr(1), lpq raportoi käyttäjän nimen, työn senhetkisen järjestysnumeron jonossa, tiedostojen nimet, jotka kuuluvat työhön, työn tunnistenumeron (käyttämällä tunnistenumeroa haluttu työ voidaan poistaa jonosta lprm(1) komennolla) sekä työn kokonaiskoon tavuissa. Töiden järjestely on riippuvainen algoritmista, jota käytetään jonohakemiston järjestelyyn. Toiminnan perusperiaate on FIFO-tyylinen (First in First Out, ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos). Tiedostoista, jotka muodostavat jonon, ei välttämättä ole tiedossa niiden nimiä (tapauksissa, joissa lpr(1) -komentoa käytetään ns. putkitetussa komennossa). Näissä tapauksissa tiedosto ilmaistaan ’’(vakiosyötteenä)’’.

Jos lpq varoittaa, että tulostusdemoni ei ole käynnissä (johtuen esim. jostain virheestä), demoni voidaan käynnistää uudelleen lpc(8) -komennolla.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

Jos seuraava ympäristömuuttuja on olemassa, lpq käyttää sitä:

PRINTER

Määrittelee vaihtoehtoisen oletustulostimen.

TIEDOSTOT

/etc/printcap

Määrittelee tulostimen ominaisuudet.

/var/spool/*

Tiedostossa printcap määritelty jonohakemisto.

/var/spool/*/cf*

Ohjaustiedostot, jotka määrittelevät tulostustyöt.

/var/spool/*/lock

Lukitustiedosto aktiivisena olevalle työlle.

/usr/share/misc/termcap

Määrittelee näytön manipuloinnin useille näytöille.

KATSO MYÖS

lpr(1), lprm(1), lpc(8), lpd(8)

HISTORIA

Lpq esiteltiin 3BSD -järjestelmässä.

BUGIT

Jonohakemiston informaation dynaamisesta luonteesta johtuen lpq voi joskus raportoida epäluotettavasti. Tulosteen muodostus on riippuvainen päätteen rivien pituudesta, mikä voi aiheuttaa liian leveitä rivivälejä.

DIAGNOSTIIKKA

Ei osaa avata eräitä tiedostoja. Lukitustiedosto vioittuu. Roskatiedostoja syntyy, kun demoni ei ole aktiivinen, mutta jonohakemistossa on tiedostoja.

COMMENTS