Manpages

NAZWA

lpe − Mały edytor programisty

SKŁADNIA

lpe [ --help | --version ]
lpe
[ -- ] plik

OPIS

Lpe jest małym, pełnoekranowym edytorem tekstowym zaprojektowanym do prostej i łatwej w obsłudze edycji kodu. Edytor zawiera możliwości przeszukiwania tekstu, wycinania i wklejania zaznaczonych bloków, a także inne standardowe możliwości edytora, które można spotkać w takich programach, jak emacs(1) i pico(1).

OPCJE

--help

Wyświetla krótki opis sposobu użycia programu. Opcja ta musi być podana jako pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.

--version

Wyświetla numer wersji programu. Opcja ta musi być podana jako pierwsza. Pozostałe opcje są wtedy ignorowane.

--

Podanie dwóch minusów spowoduje, że następne argumenty będą traktowane jako nazwy plików, a nie opcje. To pozwala używać lpe do edycji plików o nazwach zaczynających się od minusa (−).

INNE

Tak jak wspomniano wyżej lpe jest małym i efektywnym edytorem, lecz nie oferuje za wielu nadzwyczajnych udogodnień. Dlatego nie powinno być trudno nauczyć się go obsługiwać, zakładając, że użytkownik będzie chciał poznać tych kilka prostych komend.

Klawisze - Komendy
Up
lub Alt-K

Idź do poprzedniej linii tekstu

Down lub Alt-J

Idź do następnej linii tekstu

Left lub Alt-H

Przesuń kursor w lewo o jedną kolumnę

Right lub Alt-L

Przesuń kursor w prawo o jedną kolumnę

Home lub Alt-0

Przesuń kursor na początek linii

End lub Alt-$

Przesuń kursor na koniec linii

PageUp lub Alt-B

Przesuń ekran o jedną stronę dalej

PageDn lub Alt-F

Przesuń ekran o jedną stronę wstecz

Alt-A

Przesuń kursor na początek bufora

Alt-S

Przesuń kursor na koniec bufora

Ctrl-S

Szukaj określonego ciągu znaków w pliku

Ctrl-K

Skasuj bieżącą linię

Ctrl-Y lub Ctrl-U

Wstaw ostatnio kasowany blok linii

Ctrl-T

Przełącz między krótkimi (4-znakowymi) i długimi (8-znakowymi) tabulacjami

Ctrl-O

Otwórz nowy plik w edytorze

Ctrl-W

Zapisz bufor na dysk

Ctrl-Q

Zapisz jako inny plik

Ctrl-E

Pomiń zmiany bufora

Ctrl-X

Zapisz bufor na dysk i zakończ działanie

Ctrl-D

Uruchom komendę debuggera.

<interrupt>

Zakończ bez zapamiętywania niczego na dysk

Ctrl-Z

Zawieś działanie edytora i przejdź do linii komend

<interrupt> odnosi się do wciśnięcia klawisza powodującego natychmiastowe przerwanie działania programu. To jest zwykle Ctrl-C, ale może się zmieniać w zależności od ustawień terminala. Nie dotyczy to klawisza Ctlr-Z, który jest stały, niezależnie od ustawień terminalowego klawisza wstrzymującego program.

PATRZ TAKŻE

emacs(1), pico(1)

AUTOR

Chris Smith, cd_smith [AT] ou.edu

BŁĘDY

Jest ich sporo - ich część znajdziesz w pliku BUGS w katalogu dystrybucji. Nie planuje się częstej zmiany tejże strony podręcznika, więc błędy w programie w ogóle nie będą tutaj wpisywane.

COMMENTS