Manpages

JMÉNO

logname − vypíše přihlašovací jméno uživatele

POUŽITÍ

logname [VOLBA]

POPIS

Vypíše přihlašovací jméno uživatele, který program spustil.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

neznámý

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro logname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a logname, měl by příkaz

info coreutils ’logname invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS