Manpages

NIMI

loadkeys − lataa näppäinkartan

YLEISKATSAUS

loadkeys [ -c --clearcompose ] [ -d --default ] [ -h --help ] [ -m --mktable ] [ -s --clearstrings ] [ -v --verbose ] [ tiedostonimi... ]

KUVAUS

loadkeys lukee parametreinä määritellyt tiedostot. Jos tiedosto(t) ei sisällä yhtään näppäinmääritelmiä, kernelin muunnostaulukko jätetään muuttamattomaksi, paitsi jos valitsin -c (tai --clearcompose) annettiin. Valitsin -s (tai --clearstrings) tyhjentää kernelin merkkijonotaulukon. Jos valitsinta ei anneta, loadkeys ainoastaan lisää tai korvaa merkkijonoja, ei poista entisiä. Jos valitsin -d (tai --default) annetaan, loadkeys lataa oletusnäppäinkartan, todennäköisesti tiedoston defkeymap.map, joko hakemistosta /usr/lib/kbd/keytables (Debianissa /usr/share/keytables) tai /usr/src/linux/drivers/char. Jos valitsin -m (tai --mktable) annetaan, tulostetaan oletustulosteeseen tiedosto, jota voidaan käyttää kuten /usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.c:tä, määritellen oletusnäppäinsidokset kernelille. Muuten muutetaan näppäinajurien käännöstaulukoita. keytables(5)-sivu määrittelee tiedostomuodon. Kun määritellään tiedostonimiä, vakiosyötettä voidaan merkitä viivalla (-). Luettavat tiedostot luetaan muistiin peräkkäin aivan kuin ne olisivat olleet yhtä tiedostoa. Jos yhtään tiedostoa ei määritellä, tiedot luetaan vakiosyötteestä. Tästä seuraa, että seuraavilla komentoriveillä on sama vaikutus:

cat foo.map bar.map | loadkeys

cat foo.map bar.map | loadkeys -

cat foo.map | loadkeys - bar.map

cat bar.map | loadkeys foo.map -

loadkeys foo.map bar.map

Huomaa, että jokainen, jolla on lukuoikeus /dev/console-tiedostoon, voi ajaa tämän ohjelman, ja täten vaihtaa näppäinkarttaa, mahdollisesti jopa käyttökelvottomaksi. Huomaa, että näppäinkartta on sama kaikille virtuaalikonsoleille, joten muutokset näppäinsidoksiin vaikuttavat kaikkialle samanaikaisesti.

Huomaa myös, että muutokset vaikuttavat kaikkiin virtuaalikonsoleihin, myös uloskirjautumisen jälkeen. Se tarkoittaa, että jopa sisäänkirjautumiskehoitteessa näppäinsidokset voivat olla muuta kuin käyttäjä odottaa.

OPTIOT

−h −−help

Ohjelma tulostaa versionumeron ja lyhyen käyttöohjeen ohjelman vakiotulosteeseen ja poistuu ohjelmasta.

TIEDOSTOT

/usr/lib/kbd/keytables/,/usr/share/keytables

oletushakemisto näppäintaulukkotiedostoille

/usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.map

oletusnäppäinkartta

KATSO MYÖS

dumpkeys(1), keytables(5),