Manpages

JMÉNO

link − zavolá funkci link k vytvoření odkazu na soubor

POUŽITÍ

link SOUBOR1 SOUBOR2
link
VOLBA

POPIS

Zavolá funkci link k vytvoření odkazu se jménem SOUBOR2 na existující SOUBOR1.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

link(2)

Úplná dokumentace programu link je udržována ve formátu Texinfo. Pokud jsou programy info a link správně nainstalovány, měl by příkaz

info coreutils ’link invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS