Manpages

NIMI

lilo − asentaa alkulatausohjelman

YLEISKATSAUS

Pääkäyttötarkoitus:

/sbin/lilo − asentaa alkulatausohjelman

Käyttö apuohjelmana:

/sbin/lilo -q − kysele asennuskarttaa ’’map’’
/sbin/lilo -R
− oletuskomentorivi seuraavalle käynnistykselle
/sbin/lilo -I
− kysy nykyisen kernel-tiedoston polkua
/sbin/lilo {-u|-U}
− poista asennettu lilo

YLEISKATSAUS

lilo asentaa alkulatausohjelman, joka käynnistetään seuraavalla käynnistyskerralla. LILO tuntee useita eri valitsimia.

−v

Kasvata toimintaselosteiden laajuutta. Antamalla yhden tai useamman −v -valitsimen lilo muuttuu entistäkin puheliaammaksi.

−q

Näytä tällä hetkellä kartoitetut tiedostot. lilo ylläpitää tiedostoa, oletuksena /boot/map, jonne on tallennettu kernelien nimet ja sijainnit. Tämä valitsin näyttää myös tiedostosta löytyvät nimet latausvalinnoille.

−m map-tiedosto

Käytä erityistä karttatiedostoa ’’map-file’’ oletustiedoston sijaan.

−C asetustiedosto

lilo Lukee ohjeet asetustiedostosta siitä, mitä kartoitetaan map-tiedostoon. Oletuksena asetustiedosto on /etc/lilo.conf. Tätä valitsinta voidaan käyttää määrittämään vaihtoehtoinen asetustiedosto.

−d viive

Jos olet määritellyt useita kerneleitä ja painat koneen käynnistyessä shift-näppäintä, alkulatausohjelma antaa mahdollisuuden valita, mikä järjestelmä käynnistetään. Aikarajan loppumisen jälkeen järjestyksessä ensimmäinen kernel tai latausvaihtoehto käynnistetään. Tämä valitsin määrittää aikarajoituksen viiveen desisekunteina.

−D nimi

Käyttää annetun nimistä ’’label’’ latausvalintaa järjestyksessä ensimmäisen sijaan valintana, joka käynnistetään oletusasetuksena.

−r juuri-hakemisto

Ennen kuin tehdään mitään muuta, suorita chroot annetulle hakemistolle. Käytetään asetusten korjaamiseen käynnistyslevykkeeltä.

−t

Vain testaus. Mitään ei oikeasti kirjoiteta käynnistyssektorille tai karttatiedostoon. Käytä yhdessä −v -valitsimen kanssa testataksesi, miten lilo käyttäytyisi nykyisillä asetuksilla.

−c

Aktivoi karttatiedoston tiivistyksen. Tämä yhdistää lähekkäin olevien sektorien lukupyyntöjä. Nopeuttaa käynnistymistä erityisesti levykkeeltä käynnistettäessä.

−f disk-tab

Määrittää levyn geometrian parametritiedoston. (Oletus on /etc/disktab.)

−i käynnistyssektori

Määrittää tiedoston, jota käytetään uutena käynnistyssektorina. (Oletus on /boot/boot.b.)

−l

Luo lineaarisia sektoriosoitteita sector/head/cylinder-osoitteiden sijaan.

−P {fix|ignore}

Korjaa ’’fix’’ (tai hylkää ’’ignore’’) ’korruptoituneet’ osiotaulut, ts. osiotaulut, joilla käytetään lineaarisia tai sector/head/cylinder -osoitteita, jotka eivät vastaa toisiaan.

−s tallennustiedosto

Kun lilo kirjoittaa käynnistyssektorille, se tallentaa käynnistyssektorin vanhan sisällön tiedostoon, joka on oletuksena /boot/boot.NNNN, jossa NNNN vastaa laitetiedostoa. Tämä valitsin määrittää vaihtoehtoisen tallennustiedoston käynnistyssektorille. (Tai yhdessä −u valitsimen kanssa määrittää, mistä vanhan käynnistyssektorin voi palauttaa.)

−S tallennustiedosto

Tavallisesti lilo ei kirjoita olemassaolevan tallennustiedoston päälle. Tämä valitsin kertoo lilolle, että se voi kirjoittaa vanhan tiedoston päälle.

−u laitenimi

Poistaa lilo:n asennuksen kopioimalla tallennetun käynnistyssektorin takaisin. Tallennettu aikamääre tarkistetaan.

−U laitenimi

Kuten yllä, mutta aikamäärettä ei tarkisteta.

−R komentorivi

Tämä valitsin asettaa oletuskomennon alkulatausohjelmalle sen seuraavaa käynnistyskertaa varten. Käynnistyksen jälkeen alkulatausohjelma poistaa tämän rivin, ts. tällä komennolla annettu komentorivi toimii vain yhdellä käynnistyskerralla. Tavallisesti tätä käytetään uudelleenkäynnistettäessä käytettävissä komentojonoissa juuri ennen ’shutdown -r’ -komennon suorittamista.

−I nimi

Käytössä olevan kernelin nimi löytyy ympäristömuuttujasta BOOT_IMAGE käynnistyksen jälkeen. Tämä komento tulostaa vastaavan nimen ja polun vakiotulosteeseen.

−V

Näyttää versionumeron.

Ylläolevat komentorivivalitsimet vastaavaat asetustiedostosta löytyviä avainsanoja.

SUOMENTAJAN HUOMAUTUKSIA

Sana ’verbose’ on suomennettu ’puhelias’. Tällä tarkoitetaan komentojen antamien suoritusilmoitusten laajempaa tulostamista. Normaalisti UNIX-ohjelmat eivät välttämättä ilmoita mitään, jos komennon suoritus on sujunut loppuun asti kunnolla. ’verbose’ -valitsimella voidaan pakottaa komento antamaan laajempaa tietoa suorituksesta. Jos joku tietää paremman sanan, niin voi vapaasti kertoa... ainakin tuo on hauska :)

KATSO MYÖS

lilo.conf(5).
LILOn levitysversion mukana tulee hyvin kattava ohjeistus.

TEKIJÄ

Werner Almesberger (almesber [AT] bernina.ch).

COMMENTS