Manpages

NIMI

ldd − näytä jaettujen kirjastojen riippuvuudet

YLEISKATSAUS

ldd [−vVdr] ohjelma ...

KUVAUS

ldd näyttää jokaisen komentorivillä annetun ohjelman tarvitsemat jaetut kirjastot.

Jos ohjelma on a.out-muotoa, ldd vain käynnistää jokaisen ohjelman argc:n arvolla 0. ld.so, a.out-ohjelmien jaetut kirjastot normaalisti lataava dynaaminen linkkeri, huomaa tämän erikoistapauksen ja tulostaa riippuvuudet.

ELF-ohjelmat ldd käynnistää sopivilla ympäristömuuttujien arvoilla. ELF-ohjelmien kirjastot normaalisti lataava dynaaminen linkkeri, ld-linux.so, huomioi nämä erikoistapaukset ja tulostaa riippuvuudet.

OPTIOT

−v

tulosta ldd:n versio.

−V

Tulosta linkkerin versio ( ld.so).

−d

Suorita uudelleensijoitukset ja huomauta puuttuvista funktioista (vain ELF).

−r

Suorita uudelleensijoitukset sekä datalle että funktioille ja huomauta kaikista puuttuvista objekteista (vain ELF).

BUGIT

ldd ei toimi joidenkin erittäin vanhojen ohjelmien kanssa, jotka on linkattu ennenkuin ldd-tuki lisättiin kääntäjiin. Jos käytät ldd:tä johonkin näistä ohjelmista, ohjelma yritetään ajaa argc:n arvolla 0 ja tulokset ovat arvaamattomat.

TEKIJÄ

David Engel.

KATSO MYÖS

ldconfig(8), ld.so(8), ld.so.info.

COMMENTS