Manpages

NIMI

latex − rakenteellinen tekstin muotoilu ja ladonta

YLEISKATSAUS

latex [ ensimmäinen rivi ]

KUVAUS

LaTeX-kieli on kuvattu kirjassa LaTeX − A Document Preparation System. LaTeX on TeX-makropaketti, eikä muunnelma TeX-ohjelmasta, joten kaikki tex(1):ssä kuvatut ominaisuudet ovat käytettävissä.

LaTeX-makrot rohkaisevat kirjoittajaa ajattelemaan dokumenttinsa sisältöä muodon sijaan. Vaikeasti saavutettavissa oleva ihanne on, että kirjoittajan ei tarvitsisi käyttää minkäänlaisia muotoilukomentoja dokumenteissaan ( kuten ’’vaihda kursiiville’’ tai ’’hyppää kahden pisteen yli’’), vaan kaikki tehdään spesifisillä merkintäkomennoilla: ’’painota’’, ’’aloita kappale’’.

LaTeX:n pääasiallinen dokumentaation lähde on LaTeX-manuaali, joka mainitaan alla, ja paikallinen opas tiedostossa local-guide.tex tai local.tex tai jokin vastaava, yleensä hakemistossa /usr/lib/texmf/temxf/tex.

KATSO MYÖS

amslatex(1), amstex(1), slitex(1), tex(1),
Leslie Lamport, LaTeX − A Document Preparation System, Addison-Wesley, 1985, ISBN 0-201-15790-X.

COMMENTS