Manpages

NIMI

lastcomm − tulosta tietoa aiemmin suoritetuista komennoista.

YLEISKATSAUS

lastcomm

[ komennonnimi ... ]
[ käyttäjänimi ... ]
[ pääte ... ]
[ −−strict-match ]
[ −f tiedosto | −−file tiedosto ]
[ −−user nimi ] [ −−command komento ] [ −−tty pääte ]
[ −−debug ] [ −V | −−version ] [ −h | −−help ]

KUVAUS

lastcomm tulostaa tietoa aiemmin suoritetuista komennoista. Jos komennolle ei ole annettu optioita, lastcomm tulostaa tiedostosta /var/log/pacct kaikki tallennetut tiedot suoritetuista komennoista. Jos komentoa kutsutaan parametrein komennonnimi, käyttäjänimi tai pääte, vain määritelmiin täsmäävät tietueet näytetään. Esimerkiksi nähdäksesi ketkä suorittivat komennon ’a.out’ tai olivat kirjautuneena päätteellä ’tty0’, anna komento:

lastcomm a.out tty0

Komento tulostaa tietueet, jotka koskevat suoritettua komentoa ’a.out’ tai komentoja, jotka suoritettiin päätteeltä ’tty0’. Molempien ehtojen ei tarvitse siis täsmätä yhtäaikaa. Käytä ’−strict-match’ optiota, jos haluat, että tietueiden on täsmättävä kaikkiin annettuihin ehtoihin. Esimerkiksi tulostaaksesi kaikki käyttäjän root käynnistämät a.out-"komennotpäätteellä tty0, anna komento:

lastcomm −−strict-match a.out root tty0

Parametrien järjestys on merkityksetön.

Jokaista tietuetta kohti tulostetaan seuraavat tiedot
+ Prosessin komennon nimi
+ Mahdollisesti joitakin seuraavista järjestelmän tallentamista lipuista:
S -- komennon suoritti pääkäyttäjä
F -- komento suoritettiin fork:in jälkeen, jota ei seurannut exec
C -- komento ajettiin PDP-11 -yhteensopivuustilassa (Ainoastaan VAX)
D -- komennon suoritus keskeytyi ja core-tiedosto luotiin
X -- komennon suoritus keskeytettiin SIGTERM-signaalilla
+ Käyttäjä, joka suoritti prosessin
+ Mahdollinen pääte, jolta komento suoritettiin
+ Suorituksen aikana käytetty prosessoriaika
+ Suorituksen aloitusaika

OPTIOT

−−strict-match

Tulostaa ainoastaan jokaiseen annettuun ehtoon täsmäävät tietueet.

−−user nimi

Tulostaa tietueet käyttäjästä nimi. Tämä on on käytännöllinen, jos käyttäjänimi on sama kuin jokin komento.

−−command komento

Tulostaa tietueet komennolle komento.

−−tty pääte

Tulostaa tietueet päätteelle pääte.

−f tiedosto, −−file tiedosto

Lue tietueet oletusarvoisen tiedoston /var/log/pacct sijasta tiedostosta tiedosto.

−−debug

Tulosta ohjelman sisäistä virheenjäljitystietoa.

−V, −−version

Tulosta lastcomm:n versionumero.

−h, −−help

Tulosta yleiskatsaus komennon käytöstä.

TIEDOSTOT

/var/log/pacct

Sisältää oletusarvoisesti järjestelmän laajuisen prosessikirjanpidon tietueet

TEKIJÄ

GNU accounting -apuohjelmat kirjoitti Noel Cragg <noel [AT] gnu.edu>. Englanninkielinen ohje oli mukailtu Susan Kleinmannin (<sgk [AT] sgk.net>) tekemästä texinfo-sivusta. Tuomo Pyhälä <tuomo [AT] lesti.fi> suomensi sivun ja teki muutamia lisäyksiä.

KATSO MYÖS

last(1), acct(5).

COMMENTS