Manpages

NAZWA

last, lastb - pokazuje listę ostatnio zalogowanych użytkowników

SKŁADNIA

last [opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]
lastb
[opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]

OPIS

last searches back through the /var/log/wtmp file (or the file designated by the -f option) and displays a list of all users logged in (and out) since that file was created. One or more usernames and/or ttys can be given, in which case last will show only the entries matching those arguments. Names of ttys can be abbreviated, thus last 0 is the same as last tty0.

When catching a SIGINT signal (generated by the interrupt key, usually control-C) or a SIGQUIT signal, last will show how far it has searched through the file; in the case of the SIGINT signal last will then terminate.

Pseudoużytkownik reboot rejestrowany jest przy każdorazowym przeładowaniu systemu. Zatem last reboot pokaże rejestr (log) wszystkich przeładowań od utworzenia pliku rejestrującego.

lastb is the same as last, except that by default it shows a log of the /var/log/btmp file, which contains all the bad login attempts.

OPCJE

-a, --hostlast

Wyświetla nazwę hosta w ostatniej kolumnie. Przydatne w połączeniu z opcją --dns.

-d, --dns

Dla logowań nie-lokalnych Linux przechowuje nie tylko nazwę zdalnego hosta, ale i jego numer IP. Opcja ta przekłada numer IP z powrotem na nazwę hosta.

-f, --file plik

Tell last to use a specific file instead of /var/log/wtmp. The --file option can be given multiple times, and all of the specified files will be processed.

-F, --fulltimes

Wypisuje pełne czasy zalogowania i wylogowania łącznie z datą.

-i, --ip

Jak --dns, lecz wyświetla numer IP zamiast nazwy komputera.

-liczba
-n
, --limit liczba

Liczba mówiąca last, ile wierszy ma pokazać.

-p, --present czas

Wyświetla użytkowników którzy byli obecni w podanym czasie. Jest to podobne do użycia razem opcji --since i --until z takim samym czasem.

-R, --nohostname

Nie wyświetla pola z nazwą hosta.

-s, --since czas

Wyświetla stań logowań w podanym czasie. Jest to przydatne np. aby łatwo dowiedzieć się kto logował się w danym czasie. Opcja jest często łączona z --until.

-t, --until czas

Wyświetla stan logowań do podanego czasu.

--time-format format

Określa format wyjściowy znaczników czasu na jeden z: notime, short, full lub iso. Wariant notime nie wypisze żadnych znacznikóœ czasu, short jest domyślny, a full jest tym samym. co opcja --fulltimes. Wariant iso wypisze znaczniki czasu w formacie ISO-8601. Format ISO zawiera informacje o strefie czasowej, co czyni go preferowanym, gdy wynik jest sprawdzany poza pierwotnym komputerem.

-w, --fullnames

Wyświetla pełne nazwy użytkowników i domeny użytkowników na wyjście.

-x, --system

Wyświetla zapisy o zamknięciach systemu i zmianach jego poziomów pracy.

FORMAT CZASU

Opcje przyjmujące argument czas mogą korzystać z następujących formatów:

UWAGI

Mogą nie zostać odnalezione pliki wtmp i btmp. System rejestruje informacje w tych plikach tylko wtedy, gdy istnieją. Wynika to z lokalnej konfiguracji. Aby były one używane, można je utworzyć po prostu poleceniem touch(1) (na przykład, touch /var/log/wtmp).

PLIKI

/var/log/wtmp
/var/log/btmp

AUTOR

miquels [AT] cistron.nl">Miquel van Smoorenburg

DOSTĘPNOŚĆ

The last command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/">Linux Kernel Archive.

ZOBACZ TAKŻE

login(1), wtmp(5), init(8), shutdown(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.