Available in

(7) (7)/ca (7)/de (7)/es (7)/et (7)/gl (7)/it (7)/nl (7)/pt (7)/pt_br (7)/sv (7)/uk

Contents

NAME

kdeoptions − Opcions comuns de la línia d’ordres per a totes les aplicacions basades en les biblioteques del KDE

SYNOPSIS

Aplicació KDE [Opcions genèriques de KDE]

OPCIONS

Les següents opcions s’apliquen a totes les aplicacions KDE:
−−caption
capçalera

Usa capçalera com a nom de la barra de títol.

−−icon icona

Usa icona com a icona d’aplicació.

−−config nom de fitxer

Usa la configuració alternativa nom de fitxer

−−nocrashhandler

Desactiva el manipulador de petades, per a obtenir bolcats de nucli.

−−waitforwm

Espera un gestor de finestres compatible WM_NET.

−−style estil

Estableix l’estil de la GUI per a l’aplicació.

−−geometry geometria

Estableix la geometria del client a l’estri principal.

VEURE TAMBé

qtoptions(7)

AUTORS

Pàgina de manual escrita per en Watts, Lauri <lauri [AT] kde.org>

AUTHOR

Watts, Lauri.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus