Manpages

JMÉNO

jadmaker − Generátor JAD souborů

SYNTAXE

jadmaker [−f|−−force] [−u|−−url URL] <soubor.jar>...

POPIS

Skript pro vygenerování JAD souboru na základě JAR souboru.

Program se chová podle GNU zvyklostí, takže dlouhé parametry jsou uvedeny dvěmi pomlčkami (’−’). Souhrn parametrů je uveden níže.
−h, −−help

Zobrazí přehled voleb.

−f, −−force

Vynutí přepsání JAD souboru i když již existuje.

−u, −−url URL

Určí URL, které bude obsaženo v JAD souboru.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

DALŠÍ INFORMACE

gammu(1)

COPYRIGHT

Copyright © 2008−2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

COMMENTS