Manpages

NAZWA

ipcmk - tworzy różne zasoby IPC

SKŁADNIA

ipcmk [opcje]

OPIS

ipcmk pozwala na tworzenie segmentów pamięci dzielonej, kolejek komunikatów i tablic semaforów.

OPCJE

Zasoby mogą być określane z następującymi opcjami:
-M
, --shmem rozmiar

Tworzy segment pamięci dzielonej o rozmiarze bajtów. Po argument rozmiar mogą występować przyrostki zwielokrotniające: KiB (=1024), MiB (=1024*1024), GiB itd. (cząstka "iB" jest opcjonalna, tzn. np. "K" znaczy to samo co "KiB") lub przyrostki KB (=1000), MB (=1000*1000), GB itd.

-Q, --queue

Tworzy kolejkę komunikatów.

-S, --semaphore liczba

Tworzy tablicę semaforów zawierająca liczbę elementów.

Inne opcje:
-p
, --mode tryb

Uprawnienia dostępu do zasobu. Domyślnie 0644.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

ipcrm(1), ipcs(1)

AUTOR

hayden.james [AT] gmail.com">Hayden A. James

DOSTĘPNOŚĆ

The ipcmk command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/">Linux Kernel Archive.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS