Manpages

NAAM

ioctl − manipuleer apparaat

OVERZICHT

#include <sys/ioctl.h>

int ioctl(int b, int verzoek, ...)

[Het "derde" argument is traditioneel char *argp, en zal zo genoemd worden in deze bespreking.]

BESCHRIJVING

De ioctl functie manipuleert de onderliggende apparaat grootheden van speciale bestanden. In heb bijzonder vele werkings eigenschappen van karakter speciale bestanden ("terminals" {terminals}) kunnen bestuurd worden met ioctl verzoeken. Het argument b moet een open bestandindicator zijn.

Een ioctl verzoek heeft in zich gecodeerd of het argument een in grootheid of uit grootheid is, en de maat van het argument argp in bytes. Macro’s en definities die gebruikt worden in het opgeven van een ioctl verzoek zijn te vinden in het bestand <sys/ioctl.h>.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EBADF

{slechte bi} b is geen geldige beschrijver.

EFAULT

{fout} argp verwijst naar een ontoegankelijk geheugen gebied.

ENOTTY

{geen tty} b is niet verbonden met een karakter speciaal apparaat.

ENOTTY

{geen tty} Het opgegeven verzoek gaat niet op voor het soort voorwerp waar de beschrijver b naar wijst

EINVAL

{ongeldig} Verzoek of argp is niet geldig.

VOLDOET AAN

Geen enkele standaard. Argumenten, teruggaves en woordbetekenis van ioctl(2) wisselt naar gelang de betreffende apparaat bestuurder {"device driver"} (de aanroep wordt gebruikt als een goed-voor-de-rest voor handelingen die niet netjes in het Unix stroom I/O model passen). Zie ioctl_list(2) voor een lijst van vele van de bekende ioctl aanroepen. De ioctl functie aanroep verscheen in Versie 7 AT&T Unix.

ZIE

execve(2) {uitvoeren}, fcntl(2) {manipuleer bestandindicator}, mt(4) {magnetische tape}, sd(4) {scsi schijf}, tty(4) {tty{beeldscherm}}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: ioctl.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS