Manpages

NAAM

ioctl - manipuleer apparaat

SAMENVATTING

#include <sys/ioctl.h>

int ioctl(int fd, unsigned long request, ...);

BESCHRIJVING

De ioctl() functie manipuleert de onderliggende apparaat grootheden van speciale bestanden. In heb bijzonder vele werkings eigenschappen van karakter speciale bestanden ("terminals" {terminals}) kunnen bestuurd worden met ioctl() verzoeken. Het argument bi moet een open bestandindicator zijn.

The second argument is a device-dependent request code. The third argument is an untyped pointer to memory. It’s traditionally char *argp (from the days before void * was valid C), and will be so named for this discussion.

Een ioctl() verzoek heeft in zich gecodeerd of het argument een in grootheid of uit grootheid is, en de maat van het argument argp in bytes. Macro’s en definities die gebruikt worden in het opgeven van een ioctl() verzoek zijn te vinden in het bestand <sys/ioctl.h>.

EIND WAARDE

Usually, on success zero is returned. A few ioctl() requests use the return value as an output parameter and return a nonnegative value on success. On error, -1 is returned, and errno is set appropriately.

FOUTEN

EBADF

bi is geen geldige bestandindicator.

EFAULT

argp verwijst naar een ontoegankelijk geheugen gebied.

EINVAL

request of argp is ongeldig.

ENOTTY

bi is niet verbonden met een karakter speciaal apparaat.

ENOTTY

Het opgegeven verzoek gaat niet op voor het soort voorwerp waar de beschrijver bi naar wijst.

VOLDOET AAN

Geen enkele standaard. Argumenten, teruggaves en woordbetekenis van ioctl(2) wisselt naar gelang de betreffende apparaat bestuurder (de aanroep wordt gebruikt als een goed-voor-de-rest voor handelingendie niet netjes in het Unix stroom I/O model passen). Zie ioctl_list(2) voor een lijst van vele van de bekende ioctl() aanroepen. De ioctl() functie aanroep verscheen in Versie 7 AT&T Unix.

OPMERKINGEN

In order to use this call, one needs an open file descriptor. Often the open(2) call has unwanted side effects, that can be avoided under Linux by giving it the O_NONBLOCK flag.

ZIE OOK

execve(2), fcntl(2), ioctl_console(2), ioctl_fat(2), ioctl_ficlonerange(2), ioctl_fideduperange(2), ioctl_getfsmap(2), ioctl_iflags(2), ioctl_list(2), ioctl_ns(2), ioctl_tty(2), ioctl_userfaultfd(2), open(2), sd(4), tty(4)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.05 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.