Manpages

NAZWA

info - odczytuje dokumenty Info

SKŁADNIA

info [OPCJA]... [WPIS-MENU...]

OPIS

Odczytuje dokumentację w formacie Info.

Często używane opcje:
-a
, --all

używa wszystkich pasujących podręczników

-k, --apropos=ŁAŃCUCH

przeszukuje pod kątem ŁAŃCUCHA we wszystkich wpisach wszystkich podręczników

-d, --directory=KATALOG

dodaje KATALOG do INFOPATH

-f, --file=PODRĘCZNIK

określa podręcznik Info

-h, --help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--index-search=ŁAŃCUCH

przechodzi do węzła wskazanego przez wpis indeksu ŁAŃCUCH

-n, --node=WĘZEŁ

określa węzeł w pierwszym odwiedzanym pliku Info

-o, --output=PLIK

wypisuje wybrane węzły do PLIKU

-O, --show-options, --usage

przechodzi do węzła opcji wiersza polecenia

--subnodes

rekurencyjnie wypisuje wpisy menu

-v, --variable ZMIENNA=WARTOŚĆ

przypisuje WARTOŚĆ do zmiennej Info ZMIENNA

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

-w, --where, --location

wypisuje fizyczne położenie pliku Info

Pierwszy argument niebędący opcją, jeśli jest obecny, jest początkowym wpisem menu; jest on wyszukiwany spośród wszystkich plików "dir" z INFOPATH. Jeśli nie jest obecny, info łączy wszystkie pliki "dir" i wyświetla rezultat. Wszystkie pozostałe argumenty są traktowane jako nazwy wpisów menu, odnoszące się do początkowego wpisu menu.

Zestawienie klawiszy wyświetla się po wpisaniu H w programie Info.

PRZYKŁADY

info

wyświetla menu dir głównego poziomu

info info-stnd

wyświetla podręcznik dla programu Info

info emacs

rozpoczyna od węzła emacs z głównego katalogu

info emacs buffers

wybiera węzeł buffers z podręcznika emacs

info emacs -n Files

zaczyna od węzła Files z podręcznika emacs

info ’(emacs)Files’

alternatywna metoda by zacząć od węzła Files

info --show-options emacs

zaczyna od węzła z opcjami wiersza poleceń emacsa

info --subnodes -o out.txt emacs

zrzuca cały podręcznik emacs do out.txt

info -f ./foo.info

pokazuje plik ./foo.info, nie przeszukuje katalogu

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres bug-texinfo [AT] gnu.org, ogólne pytania i komentarze na help-texinfo [AT] gnu.org.
Strona Texinfo: http://www.gnu.org/software/texinfo/

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2019 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja dla info jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program info jest poprawnie zainstalowany, to polecenie

info info

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika (w Emacsie będzie to skrót M-x).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow [AT] tempac.pl>, Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam [AT] o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.