Manpages

NÉV

ifconfig − egy hálózati interfész konfigurálása

ÁTTEKINTÉS

ifconfig [interface]
ifconfig interface [aftype] opciók | cím ...

LEÍRÁS

Az ifconfig a kernel-rezidens hálózati interfészek konfigurálására való. Bootoláskor használják a hálózati interfészek beállítására. Ezután általában csak debuggoláshoz vagy a rendszer finomhangolásához használják.

Ha egyetlen argumentum sincs megadva, akkor az ifconfig az aktív interfészek státuszát mutatja. Ha egyetlen interfész argumentumot kap, az adott interfészt mutatja csak; ha egyetlen -a argumentumot kap, akkor az összes interfész státuszát mutatja, a nem aktívakét is. Egyébként pedig egy interfészt konfigurál.

CÍMOSZTÁLYOK

Ha az interfész neve utáni első argumentum egy címosztálynak felel meg, akkor ez a címosztály szerint lesz dekódólva és kijelezve az osszes protokoll cím. A jelenleg támogatott címosztályok

inet (TCP/IP, default), inet6 (IPv6), ax25 (AMPR Packet Radio), ddp (Appletalk Phase 2), ipx (Novell IPX) és netrom (AMPR Packet radio).

OPCIÓK

interface

Az interfész neve. Ez általában egy driver neve egy sorszámmal ellátva, például eth0 az első Ethernet interfészhez.

up

Ez a flag az interfész aktíválását okozza. Ez impliciten meg van adva, amikor egy címet rendelsz hozzá az interfészhez.

down

Ez a flag az interfészhez tartozó driver lelövését okozza.

[−]arp

Megengedi vagy letiltja az ARP protokoll használatát ezen az interfészen.

[−]promisc

Megengedi vagy letiltja az interfész válogatás nélküli (promiscuous) üzemmódját. Ilyenkor ez az interfész fogadja a hálózaton érkező összes csomagot.

[−]allmulti

Megengedi vagy letiltja az all-multicast üzemmódot. Ilyenkor ez az interfész fogadja az összes multicast hálózati csomagot.

metric N

Ez a paraméter az "interface metric" -et állítja be

mtu N

Ez a paraméter beállitja a "Maximum Transfer Unit (MTU)"-ot az interfészen.

dstaddr addr

Beállítja a másik gép IP címét egy point-to-point kapcsolat esetén (mint például a PPP). Ez a kulcsszó már elavultnak számít, használd a pointopoint kulcsszót helyette.

netmask addr

Beállítja az interfész számára az IP hálózati maszkot. Ennek a default értéke a szokásos A, B vagy C hálózati maszk (ahogyan következik az interfész IP címéből), de bármilyen más értékre is be lehet állítani.

add addr/prefixlen

Egy IPv6 címet rendel az interfészhez.

del addr/prefixlen

Megszünteti egy IPv6 címét az interfésznek.

tunnel aa.bb.cc.dd

Egy új SIT (IPv6-in-IPv4) eszközt hoz létre, és az adott címre "alagútaztatja" (tunnelling)

irq addr

Beállítja az ezen eszköz által használt interrupt számot. Nem minden eszköznek lehet dinamikusan megváltoztatni az IRQ beállításait.

io_addr addr

Beállítja az eszköz I/O címét.

mem_start addr

Beállítja az ezen eszköz által használt osztott memória (shared memory) kezdeti értékét. Kevés eszköznek van szüksége erre.

media type

Beállítja az eszköz által beállított fizikai közeg típusát. Nem minden eszköznél lehet ezt megváltoztatni, és azoknál sem biztos, hogy mindent be lehet állítani, amelyeknél meg lehet. A type tipikus értékei 10base2 (vékony Ethernet), 10baseT (sodrott pár 10Mbps Ethernet), AUI (külső transceiver) és így tovább. A speciális auto közegtípusal lehet a drivert arra rávenni, hogy megpróbálja kitalálni a közeget. Nem minden driver képes erre.

[-]broadcast [addr]

Ha a cím (addr) argumentum meg van adva, baállítja ennek az interfésznek a protokoll-specifikus broadcast címét. Ha nincs, akkor beállítja vagy törli az IFF_BROADCAST flag-et ezen az interfészen.

[-]pointopoint [addr]

Ez a kulcsszó engedélyezi az interfész ponttól-pontig üzemmódját, ami azt jelenti, hogy ez egy közvetlen kapcsolat két gép között, senki más nem hallgatózik rajta.
Ha a cím-argumentum szintén meg van adva, beállítja a kapcsolat túloldalán levő gép protokoll-címét is, éppen úgy, ahogy az elavult dstaddr kulcsszó teszi. Egyébként pedig beállítja vagy megszünteti a IFF_POINTOPOINT flag-et erre az interfészre.

hw class cím

Beállítja az interfész hardver címét, amennyiben a eszköz driver támogatja ezt a műveletet. A kulcsszót a hardver osztály neve és a hardver cím nyomtatható ASCII megfelelője kell kövesse. A jelenleg támogatott hardver osztályok: ether (Ethernet), ax25 (AMPR AX.25), ARCnet és netrom (AMPR NET/ROM).

multicast

Beállítja a multicast flag-et erre az interfészre. Erre normális esetben nincs szükség, mert a driverek maguk képesek ezt a flag-et helyesen beállítani.

cím

Az IP cím, amit az interfészhez kell rendelni.

txqueuelen length

Beállítja az eszköz átviteli sorának (transmit queue) a hosszát. Érdemes ezt kis értékre állítani lassab eszközök esetén (modemkapcsolatok, ISDN), hogy a nagyobb nem-interaktív adatátvitelek ne zavarják meg a telnet-szerű interaktív forgalom áramlását.

MEGJEGYZÉSEK

A 2.2-es kernel óta nincsenek többé külön interfész-statisztikák az alias interfészek számára. Az összes ugyanazon az eszközön levő cím statisztikái megegyeznek az eredeti cím statisztikáival. Ha minden címre külön ststisztikát akarsz, akkor explicit könyvelési szabályokat kell hozzáadnod az ipchains(8) parancs segítségével.

FÁJLOK

/proc/net/socket
/proc/net/dev
/proc/net/if_inet6
/etc/init.d/hálózat

HIBÁK

Ez a parancs megmutatja az appletalk DDP és IPX címeket, de ezeket nem lehet vele megváltoztatni.

LÁSD MÉG

route(8), netstat(8), arp(8), rarp(8), ipchains(8)

SZERZŐK

Fred N. van Kempen, <waltje [AT] uwalt.org>
Alan Cox, <Alan.Cox [AT] linux.org>
Phil Blundell, <Philip.Blundell [AT] pobox.com>
Andi Kleen, <ak [AT] muc.de>

MAGYAR FORDÍTÁS

Balázs-Csíki László <bcsl [AT] elender.hu>

COMMENTS