Manpages

NIMI

ident − etsii ja tunnistaa RCS-merkkijonoja tiedostoista

YLEISKATSAUS

ident [ −q ] [ −V ] [ tiedosto ... ]

KUVAUS

ident etsii kaikki mahdolliset $avainsanateksiä $ -osumat annetuista tiedostoista, tai jos tiedostoja ei ole annettu, vakiosyötteestä.

RCS :n co(1)-komento normaalisti sijoittaa nämä tunnisteet, mutta ne voidaan lisätä myös käsin. Optio −q poistaa varoituksen, jos tiedostosta ei löydy tunnistetta. Optio −V tulostaa ident-ohjelman versionumeron.

ident toimii yhtä hyvin tekstitiedostoilla kuin objektitiedostoilla ja raakatulosteilla. Esimerkiksi, jos C-ohjelma f.c sisältää

#include <stdio.h>
static char const rcsid[] =
"$Id: f.c,v $";
int main() { return printf("%s\n", rcsid) == EOF; }

ja f.c on käännetty f.o:ksi, niin komento

ident f.c f.o

tulostaa

f.c:
$Id: f.c,v $
f.o:
$Id: f.c,v $

Jos C-ohjelma määrittelee merkkijonon rcsid kuten yllä, mutta ei käytä sitä, lint(1) voi valittaa siitä, ja jotkut C-kääntäjät optimoivat merkkijonon pois. Luotettavin ratkaisu on käyttää rcisd-merkkijonoa ohjelmassa, kuten esimerkkiohjelmassa yllä.

ident löytää kaikki $avainsanateksti $ -merkkijonot, vaikka avainsana ei olisikaan virallisesti RCS :n määrittelemä avainsana. Tämä antaa tietoa myös ei-standardeista avainsanoista, kuten $XConsortium$.

AVAINSANAT

Ohjelma co(1) ylläpitää alla lueteltuja avainsanoja. Kaikki päivämäärät ja ajat ovat oletuksena Coordinated Universal Time-muodossa ( UTC , jota kutsutaan myös GMT :ksi), mutta jos tiedostot on merkattu co(1) -ohjelman −zvyöhyke optiota käyttäen, päivämäärät ja kellonajat tulostetaan numeerinen aikavyöhykekoodi lisättynä.
$Author$

Versio-tiedot merkanneen käyttäjän login-nimi.

$Date$

Päivämäärä ja aika, jolloin versio on merkattu.

$Header$

Yleinen otsikko, joka sisältää RCS tiedoston koko polun, versionumeron, päivämäärän ja kellonajan, omistajan, tilan ja lukitsijan, jos lukittu.

$Id$

Sama kuin $Header$ paitsi, että RCS -tiedostonimi ei sisällä koko polkua.

$Locker$

Sen käyttäjän login-nimi, joka on lukinnut version (tyhjä, jos ei ole lukittu).

$Log$

Viesti, joka on annettu merkkauksen yhteydessä. Identin näkökulmasta sama kuin $RCSfile$.

$Name$

Symboolinen nimi, jota on käytetty version merkkaamisen yhteydessä. Tyhjä, jos ei käytetty.

$RCSfile$

RCS -tiedoston nimi ilman polkua.

$Revision$

Annettu versionumero.

$Source$

RCS -tiedoston täydellinen polku ja nimi.

$State$

Ohjelmien rcs(1) tai ci(1) option -s avulla määrämä tila.

co(1) korvaa seuraavat merkit escape-jonoilla, jotta avainsanat säilyvät helppolukuisina.

merkki escape-jono
tabulaattori \t
rivinvaihto \n
välilyönti \040

$

\044

\

\\

TUNNISTE

Author: Walter F. Tichy.
Manual Page Revision: ; Release Date: .
Copyright © 1982, 1988, 1989 Walter F. Tichy.
Copyright © 1990, 1992, 1993 Paul Eggert.

KATSO MYÖS

ci(1) co(1) rcs(1) rcsdiff(1) rcsintro(1) rcsmerge(1) rlog(1) rcsfile(5)
Software--Practice & Experience 15
7(July1985),637-654.

COMMENTS