Manpages

NÉV

id − kiírja a valóságos és effektív UID-eket és GID-eket

ÁTTEKINTÉS

id [−gnruG] [−−group] [−−name] [−−real] [−−user] [−−groups] [−−help] [−−version] [username]

LEÍRÁS

Ezt a dokumentációt a továbbiakban nem tartjuk karban, így pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

Ez a kézikönyv lap az id GNU változatát írja le. Az id információt szolgáltat az adott felhasználóról, vagy arról aki a programot futtatja, ha felhasználó nincs megadva. Alapértelmezésben a valódi felhasználói ID-t írja ki, a valódi csoport ID-t, az effektív felhasználói ID-t, ha az különbözik a valódi felhasználói ID-től, az effektív csoport ID-t, ha az különbözik a valódi csoport ID-től, és a kiegészítő csoportok ID-it. A parancs ezeket a paramétereket egy sorban, egymás után írja ki, zárójelben megadva a felhasználó, illetve a csoport nevét.

Az alábbi opciókkal az id képes a fenti információk egy részének a megjelenítésére is.

OPCIÓK
−g, −−group

Csak a csoport ID-jét írja ki.

−G, −−groups

Csak a kiegészítő csoportok ID-it írja ki.

−−help

Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre és kilép.

−n, −−name

A nevet jeleníti meg az ID helyet. Szükséges az −u, −g, vagy −G paraméter.

−r, −−real

A valódi felhasználói vagy csoport ID-t jeleníti meg az effektív helyett. Szükséges −u, −g, vagy −G paraméter.

−u, −−user

Csak a felhasználó ID-jét jeleníti meg.

−−version

A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Ámon Tamás <sajt [AT] erba.hu>

COMMENTS