Manpages

NIMI

host − etsii konenimen käyttäen verkkoalueen palvelinta

YLEISKATSAUS

host [-l] [-v] [-w] [-r] [-d] [-t kyselytyyppi ] [-a] konenimi [ palvelin ]

KUVAUS

Host hakee tietoja Internetin koneista (palvelimista) Se saa tietonsa toisiinsa liitettyjen, eri puolilla maata sijaitsevien palvelinten verkosta. Oletustoimintona ohjelma ainoastaan muuntaa konenimet Internet-osoitteiksi. Käyttäen valitsimia -t tai -a voidaan käskyn avulla kuitenkin hakea verkkoalueen palvelimelta kaikki haettua konetta koskevat tiedot.

Parametrien arvoina voidaan käyttää joko koneen nimeä tai sen numeroa. Ohjelma yrittää ensin tulkita tiedon koneen numeroksi, jos tämä ei onnistu, käsitellään tietoa koneen nimenä. Koneen numero muodostuu neljästä pisteillä eroitetuista luvuista, esim. 128.6.4.194. Koneen nimi muodostuu pistein eroitelluista kirjainryhmistä, esim. topaz.rutgers.edu. Jos annettu nimi ei pääty pisteeseen, paikallisen alueen nimi liitetään annetun nimen jatkoksi. Täten Rutgers käyttäjä voi kysyä "host topaz", jolloin toteutettu haku on "topaz.rutgers.edu". Jos tämä haku ei onnistu, kokeillaan hakua muuttamattomana (esimerkissä "topaz"). Samaa käytäntöä sovelletaan postiin ja muihin verkon palveluihin. Parametrin loppuun liitettävä tieto haetaan käskyllä "hostname", jonka vastauksesta käytetään kaikki alkaen ensimmäisestä pisteestä. (Katso alempaa kuvausta, miten muokata haettava konenimi.)

Ensimmäinen parametri on haettavan koneen nimi. Jos parametri on luku, tehdään "käänteinen haku" eli nimipalvelin käyttää erillisiä tietokantoja, joiden avulla numerot muutetaan nimiksi.

Toinen parametri on valinnainen. Sen avulla voidaan määritellä palvelin, jolta kysytään. Jos parametriä ei anneta, käytetään oletusarvoa (tavallisesti paikallinen kone).

Jos nimi on annettu, on kolme eri tulostusvaihtoehtoa Alla esimerkki kustakin:
% host sun4
sun4.rutgers.edu is a nickname for ATHOS.RUTGERS.EDU
ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.5.46
ATHOS.RUTGERS.EDU has address 128.6.4.4
ATHOS.RUTGERS.EDU mail is handled by ARAMIS.RUTGERS.EDU

Käyttäjä om kirjoitanut käskyn "host sun4". Ensimmäinen rivi kertoo, että "sun4.rutgers.edu" on lempinimi. Koneen virallinen nimi on "ATHOS.RUTGERS.EDU’. Seuraavat kaksi riviä kertovat osoitteen. Jos systeemillä on useampia verkkoliittymiä, jokaisella on oma osoitteensa. Viimeiseltä riviltä ilmenee, ettei ATHOS.RUTGERS.EDU vastaanota omaa postiaan, vaan sen hoitaa ARAMIS.RUTGERS.EDU. Näitä rivejä voi olla useita, koska joillakin systeemeillä on enemmän kuin yksi postipalvelin. Teknisesti on määritelty, että jokaisen systeemin, joka pystyy vastaanottamaan postia, tulisi sisällyttää tällainen tieto järjetelmäänsä. Jos systeemi vastaanottaa oman postinsa, pitäisi järjestelmästä löytyä asiaaa koskeva tieto esim."XXX mail is handled by XXX". Tämän asian kuitenkin monet oman postinsa hoitavat systeemit jättävät ilmoittamatta. Jos systeemissä on tietorivi "mail is handled by", mutta rivillä ei ole osoitetta, tämä merkitsee, että systeemi ei ole todellinen Internetin osa, mutta verkossa oleva toinen systeemi voi välittää sille postia. Usenetin, Bitnetin ja monen muun verkon systeemeissä on tällaiset tietorivit.

Koneen nimeä edeltäviä valitsimia on useita. Useimmat näistä ovat mielekkäitä vain sille henkilöstölle, joka ylläpitää alueellista tietokantaa.

Valitsin -w panee koneen odottamaan vastausta ikuisesti. Normaalisti odotus katkaistaan noin minuutin kuluttua.

Valitsin -v muuttaa tulosteen "verbose"-muotoon. Tämä on virallinen nimipalvelimen master-tiedoston muoto, joka on dokumentoitu "named"- käskyn man-sivulla. Ilman tätä valitsintakin tuloste on suunnilleen tämän muodon mukainen, mutta sitä on yritetty tehdä hieman luettavammaksi tavallisille käyttäjille. Ilman valitsinta -v "a"-, "mx"- ja "cname"-tietueet tulostetaan muodossa "has address", "mail is handled by" ja "is a nickname for" eikä TTL- ja luokkakenttiä tulosteta.

Valitsin -r poistaa rekursion hausta. Tämä merkitsee, että nimipalvelin palauttaa vain oman tietokantansa tiedot eikä kysele muilta palvelimilta lisätietoja.

Valitsin -d käynnistää vianetsinnän. Verkon tapahtumat näytetään yksityiskohtaisesti.

Valitsimen -t avulla voidaan määritellä haettavan tiedon tyyppi. Parametrit on määritelty "named"-käskyn man-sivulla. Tällä hetkellä seuraavat tyypit toimivat: a, ns, md, mf, cname, soa, mb, mg, mr, null, wks, ptr, hinfo, minfo, mx, uinfo, uid, gid, unspec, ja jokeri, joka voidaan kirjoittaa joko "any" tai "*". Tyypit on kirjoitettava pienin kirjaimin. Huomaa, että oletuksena haetaan ensin "a" ja sitten "mx", paitsi jos on valittu verbose, jolloin oletuksena on pelkkä "a".

Valinta -a ( "all", kaikki) on sama kuin "-v -t any".

Valinta -l tulostaa koko alueen kaikki tiedot. Esim.
host -l rutgers.edu
tulostaa kaikki alueen rutgers.edu koneiden tiedot. Valitsimella -t suodatetaan tulostettava tieto. Oletusarvona on osoitetiedot, joihin kuuluvat myös PTR- and NS-tietueet. Käsky
host -l -v -t any rutgers.edu
tulostaa täydelliset tiedot alueelta rutgers.edu, virallisessa master-muodossa. (SOA-tietue kuitenkin tulostetaan kahdesti monimutkaisista syistä johtuen)

HUOMAA: -l toteutetaan tekemällä täysi alueen siirto ja siitä suodatetaan haluttu tieto. Käskyä tulisi käytttää vain ehdottoman pakon vaatiessa.

KONENIMEN MUOTOILU HAKUA VARTEN

Yleensä, jos käyttäjän antamassa konenimessä ei ole pisteitä, konenimeen liitetään jatkoksi oletusalue. Tämä alue voidaan määritellä tiedostossa /etc/resolv.conf, mutta otetaan yleensä paikallisen koneen nimestä, sen ensimmäisen pisteen jälkeen. Käyttäjä voi ohittaa tämän määrittämällä toisen oletusalueen käyttäen ympäristömuutttujaa LOCALDOMAIN. Lisäksi käyttäjä voi luoda omia lyhenteitään konenimille. Näiden tulee olla tiedostossa, jossa on yksi rivi lyhennettä kohti. Joka rivillä on lyhenne ja välilyönti, jota seuraa täydellinen konenimi Tähän tiedostoon on viitattava ympäristömuuttujassa HOSTALIASES, joka on tiedoston nimi.

BUGIT

Odottamattomia seurauksia voi seurata nimestä, joka ei ole osa paikallista verkkoaluetta. Muista aina, että paikallinen verkkoalueen nimi liitetään jokaisen konenimen perään, paitsi jos nimi päättyy pisteeseen. Vain tässä tapauksessa nimeä käytetään sellaisenaan.

Valitsin -l kysyy vain ensimmäiseltä haetun alueen nimipalvelijoiden luettelossa olevalta nimipalvelimelta. Jos tämä palvelin on kuollut, voi olla tarpeen määritellä palvelin "käsin" seuraavasti: Halutaan tietoja foo.edu:sta, kirjoitetaan
host -t ns foo.edu
ja saadaan kaikkien foo.edu -koneiden luettelo. Tämän jälkeen kokeillaan
host -l foo.edu xxx
jossa xxx on luettelossa olevan nimipalvelimien nimi, kunnes löytyy toimiva palvelin.

KATSO MYÖS

named(8)

COMMENTS