Manpages

NÉV

gzip, gunzip, zcat − fájlok tömörítése vagy kicsomagolása

ÁTTEKINTÉS

gzip [ −acdfhlLnNrtvV19 ] [−S suffix] [ név ... ]
gunzip
[ −acfhlLnNrtvV ] [−S suffix] [ név ... ]
zcat
[ −fhLV ] [ név ... ]

LEÍRÁS

Gzip csökkenti a megnevezett fájlok méretét a Lempel-Ziv kódolás (LZ77) felhasználásával. Hacsak lehetséges, minden fájl egy .gz, kiretjesztésűvel lesz helyettesítve azonos tulajdonossal, engedélyekkel, elérési- és módosítási időkkel. (Az alapértelmezett kiterjesztés −gz VMS alatt, z MSDOS, OS/2 FAT, Windows NT FAT és Atari esetén.) Amennyiben nincs fájl megadva, vagy a fájlnév a "-" jel, a standard bemenetet tömöríti a szabványos kimenetre.

Gzip csak a szabályos fájlokat kísérli meg tömöríteni. Főként a szimbolikus kötéseket hagyja figyelmen kívül.

Amennyiben a tömörített fájlnév túl hosszú a fájlrendszernek gzip csonkolni fogja. Gzip csak a fájlnév 3 karakternél hosszabb részeit kísérli meg csonkolni. (A részeket pontok határolják.) Ha a név csak kis részekből áll, a leghosszabb részeket csonkolja. Például ha a fájlnevek maximum 14 karakteresek lehetnek, gzip.msdos.exe tömörített neve gzi.msd.exe.gz lesz. Olyan rendszereken, ahol nincs korlát a fájlnevek hosszára, nem történik csonkolás.

Alapértelmezés szerint gzip megőrzi az eredeti fájl nevét és időbélyegét (timestamp) a tömörített fájlban. Ezeket akkor használja, ha a kicsomagolás (decompression) a −N opcióval történik. Ez akkor hasznos, ha a tömörített fájl neve csonkolva volt, vagy az időbélyeg megváltozott egy fájlátvitel miatt.

A tömörített fájlok visszaállíthatók eredeti formájukra a gzip -d vagy gunzip vagy zcat használatával. Ha a tömörített fájlban elmentett eredeti név nem megfelelő a fájlrendszernek, új, legális név meghatározása történik az eredeti alapján.

Gunzip egy fájllistát kap a parancssoron keresztül, és minden .gz, -gz, .z, -z, _z vagy .Z végződésű fájlt, illetve azokat, amelyek megfelelő mágikus számmal kezdődnek helyettesít a kitömörített változatukkal az eredeti kiterjesztés nélkül. A gunzip program felismeri a .tgz és .taz speciális kiterjesztéseket, mint a .tar.gz illetve .tar.Z rövidítéseit. Tömörítéskor gzip a .tgz kiterjesztést használja ha szükséges, ahelyett, hogy a .tar kiterjesztésű fájlok tömörített nevét csonkolná.

A gunzip program pillanatnyilag a gzip, zip, compress, compress -H vagy pack programok által tömörített fájlokat tudja kicsomagolni. A bemenő formátum érzékelése automatikus. Az első két esetben gunzip egy 32 bites CRC ellenőrzést végez. A pack esetében gunzip a tömörítetlen hosszat ellenőrzi. A standard compress formátum nem ad lehetőséget az önellenőrzésre. Ennek ellenére gunzip néha képes felismerni a rossz .Z fájlt. Ha egy .Z fájl kicsomagolása során hibaüzenet keletkezik, de a standard uncompress nem jelez semmit, az nem jelenti azt, hogy a tömörített fájl korrekt volt. Ez többnyire az miatt van, hogy a standard uncompress nem ellenőrzi a bemenetét, és vidáman generál összezagyvált kimenetet. A ’SCO compress -H’ formátum (lzh tömörítési módszer) nem tartalmaz CRC-t, de megenged néhány önellenőrzési lehetőséget.

A zip által létrehozott programokat csak akkor tudja a gunzip kicsomagolni, ha egyetlen tagja van, mely a ’deflation’ módszerrel lett tömörítve. Ez a lehetőség csak a tar.zip fájlok tar.gz-re alakítására ajánlott. Többtagú zip fájlok kicsomagolására az unzip alkalmas.

Zcat azonos gunzip −c -vel. (Néhány rendszeren a zcat program gzcat néven lehet telepítve, hogy megvédjék a compress -re mutató eredeti kötést.) Zcat a parancssorból érkező fájllistát és a szabványos bemenetet is képes kicsomagolni, és a kicsomagolt adatokat a szabványos kimenetre írja.

A zcat program a megfelelő mágikus számmal rendelkező fájlokat kicsomagolja, függetlenül a .gz meglététől.

A gzip program a zip és PKZIP programok által is használt Lempel-Ziv kódolást használja. Az elért tömörítés mértéke a bemenet méretétől és az azonos stringek eloszlásától függ. Például egy tipikus szöveget, mint egy forráskód vagy angol szöveg, az eredeti méret 30−40%-ára tömörít össze. A tömörítés általában sokkal jobb, mint az LZW-vel ( compress ), a Huffman kódolással ( pack ), vagy az adaptív Huffman-kódolással ( compact ) érhető el.

A tömörítési folyamat mindig megtörténik, még akkor is, ha a tömörített fájl kicsivel nagyobb, mint az eredeti. A legrosszabb eset néhány bájtos gzip fejléccel és 32K-nként 5 bájttal való méretnövekedést jelent, illetve 0.015%-os növekedési arányt nagy fájloknál. Ez általában nem jelenti több lemezblokk felhasználását. Gzip megőrzi a feldolgozott fájlok módját, tulajdonosát és időbélyegeit.

OPCIÓK

−a --ascii

ASCII szöveg mód: a sorvégjeleket a helyi szokásoknak megfelelően alakítja. Ez az opció csak néhány nem-Unix rendszeren támogatott. MSDOS esetén a CR+LF jelből LF lesz tömörítéskor, LF-ből pedig CR+LF kicsomagoláskor.

−c --stdout --to-stdout

A kimenetet a szabványos kimenetre írja, az eredeti fájlokat változatlanul hagyja. Több bemenő fájl esetén a kimenet függetlenül tömörített tagok sorozata lesz. Jobb tömörítést lehet elérni a bemeneti fájlok tömörítés előtti összekapcsolásával.

−d --decompress --uncompress

Kicsomagolás (decompress).

−f --force

A tömörítés vagy kicsomagolás erőltetése még akkor is, ha a fájlnak többszörös kötései vannak, vagy a megfelelő fájl már létezik, vagy a tömörített adatot terminálról olvassa vagy oda írja a program. Ha a bemeneti adatok nem felismerhetők a gzip -nek és ha a ’--stdout’ opció is adott, a bemenő adatokat változás nélkül a szabványos kimenetre másolja. Ilyenkor zcat ugyanúgy viselkedik, mint cat. Ha −f nincs megadva és nem a háttérben fut a program, gzip visszakérdez, hogy a már létező fájlok felülírhatók-e.

−h --help

Segítő információkat ír ki, majd kilép.

−l --list

Minden tömörített fájlra listát készít a következő mezőkkel:

compressed size: a tömörített fájl mérete
uncompressed size: a tömörítetlen fájl mérete
ratio: tömörítési arány (0.0% ha ismeretlen)
uncompressed_name: a tömörítetlen fájl neve

Az ’uncompressed size’ mező értéke -1 a nem gzip formátumú fájokra, mint pl. a tömörített .Z fájlok. Egy ilyen fájl tömörítetlen méretének meghatározására használhatjuk pl. a következő parancsot:

zcat file.Z | wc -c

A -l opciót együtt használva a --verbose-zal a következő mezők is megjelennek:

method: tömörítési módszer
crc: a tömörítetlen adatok 32 bites CRC értéke
date & time: a tömörítetlen fájlok időbélyege

Pillanatnyilag a támogatott tömörítési módszerek: deflate, compress, lzh (SCO compress -H) és pack. A crc értéke ffffffff lesz nem gzip formátumú fájlokra.

A --verbose használata esetén a méretek és a tömörítési arányok összegzése is kiíródik, hacsaknem van ismeretlen méret. A --quiet opcióval a cím és az összegzés nem kerül kijelzésre.

−L --license

Kijelzi a gzip engedélyeit és kilép.

−n --no-name

Tömörítéskor nem menti el az eredeti fájl nevét és időbélyegét. (Az eredeti név mindig elmentődik, ha a nevet csonkolni kellett.) Kicsomagoláskor nem állítja vissza az eredeti fájlnevet, azaz csak a gzip fájlvégződését távlítja el, és nem állítja vissza az időbélyegeket, hanem a tömörített fájléból másolja.

Ez az opció kicsomagoláskor alapértelmezett.
−N --name

Tömörítéskor mindenképpen elmenti az eredeti fájlnevet és időbélyeget. (Alapértelmezett.) Kicsomagoláskor az eredeti fájlnevet és időbélyeget állítja vissza. Ez az opció olyan rendszereken hasznos, ahol a fájlnevek hossza korlátos, vagy az időbélyeg elveszett egy fájlátvitel során.

−q --quiet

Elhagyja a figyelmeztetéseket.

−r --recursive

Rekurzívan végigmegy a könyvtárstruktúrán. Ha a parancssorban megadott fájlnevek könyvtárakat is tartalmaznak, gzip bemegy a könyvtárba és tömöríti (illetve gunzip kicsomagolja) az ott talált fájlokat.

−S .suf --suffix .suf

A .suf fájlnév-végződést használja .gz helyett. Bármilyen végződés használható, de .z és .gz-től különböző használata nem ajánlott más rendszerekre való esetleges átvitel esetén. Üres végződés esetén gunzip megpróbál minden adott fájlt kicsomagolni a végződéstől függetlenül. Pl. a következő parancs az aktuális könyvtár minden fájlját megpróbálja kicsomagolni:

gunzip -S "" * (*.* MSDOS esetén)

A gzip korábbi verziói a .z végződést használták. Ez azért lett megváltoztatva, hogy ne legyen keveredés a pack(1). programmal.

−t --test

Teszteli a tömörített fájl épségét (integrity).

−v --verbose

Bőbeszédű üzemmód. Kijelzi az összes tömörített vagy kicsomagolt fájl tömörítési arányát és nevét.

−V --version

Kijelzi a program verziószámát és a fordítási opciókat, majd kilép.

−# --fast --best

A tömörítés sebességét szabályozza a #, számmal, ahol −1 vagy −−fast a leggyorsabb, de kisebb tömörítésű tömörítési módszert jelöli, és −9 vagy −−best a leglassabb, de legjobban tömörítő módszert. Alapértelmezés: −6 között.

HALADÓ HASZNÁLAT

Több tömörített fájl összekapcsolható. Ebben az esetben gunzip minden tagot egyszer csomagol ki. Pl.:

gzip -c file1 > foo.gz
gzip -c file2 >> foo.gz

majd
gunzip -c foo

egyenértékű ezzel:

cat file1 file2

A .gz fájl egyik tagjának sérülésekor a többi tag még visszaállítható, ha a sérült részt eltávolítjuk.

Jobb tömörítés érhető el, ha az összes tagot egyszerre tömörítjük. Pl.

cat file1 file2 | gzip > foo.gz

jobban tömörít, mint

gzip -c file1 file2 > foo.gz

Ha összefűzött fájlokat újra akarunk tömöríteni nagyobb tömörség elérése miatt, csinálhatjuk a következő módon:

gzip -cd old.gz | gzip > new.gz

Ha a tömörített fájl több tagból áll, a tömörítetlen méret és a CRC adat, amit a --list opció kijelez, csak az utolsó tagra vonatkozik. Ha mindegyik tag tömörítetlen méretére kíváncsiak vagyunk, használhatjuk a következő parancsot:

gzip -cd file.gz | wc -c

Amennyiben egyetlen olyan archív fájlt akarunk készíteni, mely több, egymástól függetlenül kicsomagolható tagból áll, valamilyen archiváló programot kell használnunk, mint pl. a tar, vagy a zip. A GNU tar támogatja a -z opciót, mely esetén magától meghívja a gzip-et. A gzip így kiegészíti, és nem helyettesíti a tar-t.

KÖRNYEZET

A GZIP környezeti változó a gzip alapértelmezett opcióit tartalmazhatja. Először ezek az opciók kerülnek értelmezésre, de a parancssor paramétereivel felülbírálhatók. Pl.:

sh esetén: GZIP="-8v --name"; export GZIP
csh esetén: setenv GZIP "-8v --name"
MSDOS esetén: set GZIP=-8v --name

Vax/VMS alatt a környezeti változö neve GZIP_OPT, hogy elkerüljük a konfliktust a környezeti változó és a programhívás közti konfliktust.

LÁSD MÉG

znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1), compress(1), pack(1), compact(1)

DIAGNOSZTIKA

A normál kilépési állapot 0, hiba esetén 1, figyelmeztetés esetén 2.

Az angol változat lehetséges hibaüzenetei és figyelmeztetései:

Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]

A parancssorban érvényetelen opciók kerültek megadásra.

file: not in gzip format

A gunzip -nek átadott fájl nem tömörített, vagy ismeretlen formátumú.

file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.

A tömörített fájl megsérült. A hiba pontjáig az adatok visszaállíthatók a következő paranccsal:

zcat file > recover

file: compressed with xx bits, can only handle yy bits

File egy olyan LZW-t használó programmal lett tömörítve, amely több bitet használt, mint az aktuális gép kicsomagoló kódja. Célszerű újratömöríteni a fájlt gzip-pel, ami jabban tömörít és kevesebb memóriát használ.

file: already has .gz suffix -- no change

A fájl feltételezhetően már tömörítve van, mert kiterjesztése .gz . Ha mégsem tömörített, át kell nevezni, majd újra próbálkozni.

file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?

Válaszolj "y"-t, ha azt akarod, hogy a kimeneti fájl felülírja az eredetit, különben "n"-t.

gunzip: corrupt input

A program "SIGSEGV violation"-t detektált, ami általában sérült bemeneti fájlt jelent.

xx.x%

A tömörítés által megtakarított terület aránya százalékokban. ( −v és −l opciók esetén érvényes.)

-- not a regular file or directory: ignored

Amikor a bemeneti fájl nem szabályos fájl vagy könyvtár (hanem pl. szimbolikus kötés, socket, FIFO, eszközfájl), a gzip változatlanul hagyja. -- has xx other links: unchanged

A bemeneti fájlnak kötései vannak, a gzip változatlanul hagyja. Lásd még: ln(1) használatát a bővebb információkért. Használd a −f opciót a többszörösen kötött fájlok tömörítéséhez.

FIGYELMEZTETÉSEK

Tömörített adatok szalagra írásakor általában szükséges a kimenet feltöltése nullákkal a blokkhatár eléréséig. Az adatok olvasásakor a teljes blokk átadásra kerül a gunzip programnak kicsomagolásra, de gunzip érzékeli, hogy valamilyen szemét követi a tömörített adatokat, ami alapértelmezés szerint figyelmeztetéshez vezet. A fugyelmezetetés elhagyásához a --quiet opció használható. Ezt a GZIP környezeti változóban is beállíthatjuk:
sh esetén: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
csh esetén: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

A fenti példában a gzip-et a GNU tar hívja meg a -z opció miatt. Legyünk biztosak, hogy azonos blokkméret (a tar -b opciója) lett az olvasáskor és az íráskor is használva. (Természetesen ez a példa a GNU tar használatát feltételezte.)

HIBÁK

A --list opció rossz méretet jelez 2 gigabájt felett. A --list opció -1 -et ad meg méretnek és ffffffff -et CRC-nek ha a tömörített fájl nem elérhető adathordozón van.

Néhány ritka esetben a --best opció rosszab tömörítést ad, mint az alapértelmezett tömörítési szint. Néhány nagyon redundáns fájl esetén compress jobban tömörít, mint gzip.

MAGYAR FORDÍTÁS

Horváth András <horvatha [AT] rs1.hu>

COMMENTS