Manpages

NAZWA

group - plik grup użytkowników

OPIS

/etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej postaci:

group_name:password:GID:user_list

Oto opisy poszczególnych pól:
nazwa_grupy

nazwa grupy, do której należą użytkownicy.

password

(zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest puste, hasło nie jest wymagane.

GID

numeryczny identyfikator grupy.

lista_użytkowników

rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników, należących do grupy.

PLIKI

/etc/group

BŁĘDY

As the 4.2BSD initgroups(3) man page says: no one seems to keep /etc/group up-to-date.

ZOBACZ TAKŻE

chgrp(1), gpasswd(1), groups(1), login(1), newgrp(1), sg(1), getgrent(3), getgrnam(3), gshadow(5), passwd(5), vigr(8)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik <wiktorlu [AT] technologist.com>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS