Manpages

NAMN

groff_mmse − svenska mm makro för groff

SYNTAX

groff −mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING

mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt är 28.5 cm hög. Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text.

COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.

BREV

Tillgängliga brevtyper:
.LT SVV

Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).

.LT SVH

Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert).

Följande extra LO-variabler används.
.LO DNAMN
namn

Anger dokumentets namn.

.LO MDAT datum

Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

.LO BIL sträng

Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som prefix.

.LO KOMP text

Anger kompletteringsuppgift.

.LO DBET beteckning

Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

.LO BET beteckning

Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

.LO SIDOR antal

Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg [AT] axis.se>

FILER

/usr/share/groff/1.18.1/tmac/tmac.mse /usr/share/groff/1.18.1/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSÅ

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
groff_mm(7)

COMMENTS