Manpages

NAAM

gettimeofday, settimeofday − krijg/zet tijd

OVERZICHT

#include <sys/time.h>

int gettimeofday(struct timeval *tw, struct timezone *tz);
int settimeofday(const struct timeval *
tv , const struct timezone *tz);

BESCHRIJVING

De functies gettimeofday en settimeofday kunnen zowel de tijd als de tijdzone zetten en inspecteren. Het tv argument is een timeval "struct" zoals bepaald in /usr/include/sys/time.h:

struct timeval {

long

tv_sec;

/* seconden */

long

tv_usec;

/* microseconden */

};

en geeft het aantal seconden en microseconden sinds de Epoch (zie time(2)). Het tz argument is een tijdzone :

struct timezone {

int

tz_minuteswest; /* minuten W van Greenwich */

int

tz_dsttime; /* soort zomertijd (dst) correctie */

};

Het gebruik van de tijdzone structuur is verouderd; het tz_dsttime {tijd zone zomertijd tijd} veld is nooit gebruikt onder Linux - het werd nooit en zal nooit ondersteund worden door libc of glibc. Elk voorkomen van dit veld in de kernel broncode (behalve de declaratie ervan) is een bug. Daarom is het volgende alleen van historisch belang.

Het veld tz_dsttime bevat een symbolische constante (de waarden worden hieronder gegeven) welke aangeeft in welk deel van het jaar Daylight Saving Time (zomertijd) werkzaam is. (NB: de waarde is constant door het jaar heen - het geeft niet aan of DST werkzaam is, maar het geeft slechts de keuze voor een algorithme.) De zomertijd algorithmes zijn als volgt gedefinieerd:

DST_NONE /* geen zomertijd */
DST_USA
/* USA stijl zomertijd */
DST_AUST
/* Australische stijl zomertijd */
DST_WET
/* West Europese zomertijd */
DST_MET
/* Midden Europese zomertijd */
DST_EET
/* Oost Europese zomertijd */
DST_CAN
/* Canada */
DST_GB
/* Groot Britannië en Ierland */
DST_RUM
/* Roemenië */
DST_TUR
/* Turkije */
DST_AUSTALT
/* Australische stijl met verschuiving in 1986 */

Natuurlijk bleek dat de periode waarin zomertijd geld niet met een eenvoudig algorithme per land bepaald kan worden. Inderdaad: deze periode wordt bepaald door onvoorspelbare politieke beslissingen. Daarom is deze methode van tijdzone representatie afgeschaft. Onder Linux moet het tz_dsttime veld in een aanroep van settimeofday nul zijn.

Onder Linux is er een eigenaardige ’warp clock’ semantiek geassocieerd met de settimeofday systeem aanroep als tijdens de allereerste aanroep (na opstarten van het systeem) die een niet-NULL tz argument heeft, het tv argument NULL is en het tz_minuteswest niet-nul is. In zo’n geval wordt aangenomen dat de CMOS klok op locale tijd staat, en dat daar deze hoeveelheid bij moet worden opgeteld om de UTC systeem tijd te krijgen. Ongetwijfeld is het een slecht idee dit te gebruiken.

De volgende macros zijn gedefinieerd om te werken met een timeval struct:
#define timerisset(tvp)\
((tvp)->tv_sec || (tvp)->tv_usec)
#define timercmp(tvp, uvp, cmp)\

((tvp)->tv_sec cmp (uvp)->tv_sec ||\
(tvp)->tv_sec == (uvp)->tv_sec &&\
(tvp)->tv_usec cmp (uvp)->tv_usec)

#define timerclear(tvp)\
((tvp)->tv_sec = (tvp)->tv_usec = 0)

Als òf tv òf tz nul is, dan wordt de corresponderende structure niet gezet of teruggegeven.

Alleen de supergebruiker mag settimeofday gebruiken.

TERUGGEEF WAARDE

gettimeofday en settimeofday geven 0 bij succes, of −1 voor falen (in welk geval errno op die manier wordt gezet).

FOUTEN

EPERM

{toestemming} settimeofday wordt aangeroepen door iemand anders dan de supergebruiker.

EINVAL

{ongeldig} Tijdzone (of iets anders) is ongeldig.

EFAULT

{fout} Een van tv of tz wijst buiten uw toegankelijke adres ruimte.

NOOT

Het prototype voor settimeofday en de ’defines’ voor timercmp, timerisset, timerclear, timeradd, timersub zijn (sinds glibc2.2.2) alleen dan beschikbaar als _BSD_SOURCE is gedefinieerd (expliciet of impliciet, door _POSIX_SOURCE niet te definieren of door te compileren met de -ansi vlag).

VOLDOET AAN

SVr4, BSD 4.3

ZIE OOK

date(1), adjtimex(2), time(2), ctime(3), ftime(3)