Manpages

NAAM

getrlimit, getrusage, setrlimit − krijg/zet middelen grens en gebruik

OVERZICHT

#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>
#include <unistd.h>

int getrlimit (int middel, struct rlimit *rlimit);
int getrusage (int
wie, struct rusage *gebruik);
int setrlimit (int
middel, const struct rlimit *rlimit);

BESCHRIJVING

getrlimit en setrlimit krijgen en zetten middelen grenzen respectievelijk. middel zou een moeten zijn van:

RLIMIT_CPU

/* {middelen grens CPU} CPU tijd in seconden */

RLIMIT_FSIZE

/* {*bestand maat} Maximum bestand grootte */

RLIMIT_DATA

/* {*gegevens} max gegevens maat */

RLIMIT_STACK

/* {*stapel} max stapel maat */

RLIMIT_CORE

/* {*werk-geheugen} max geheugen bestand maat */

RLIMIT_RSS

/* {*blijvend gezet maat} max blijvend gezet maat */

RLIMIT_NPROC

/* {*aantal processen} max nummer processen */

RLIMIT_NOFILE

/* {*aantal bestand} max aantal open bestanden */

RLIMIT_MEMLOCK

/* {*geheugen grendel} max in-geheugen-vergrendeld adres ruimte */

RLIMIT_AS

/* {*adres ruimte} adres ruimte (virtueel geheugen) grens */

Een middel kan onbegrensd zijn als je de grens naar RLIM_INFINITY {middel grens oneindig} zet. RLIMIT_OFILE is de BSD naam voor RLIMIT_NOFILE.

De rlimit structuur is bepaald als volgt:

struct rlimit /* {middelen grens} */
{

rlim_t

rlim_cur; /* {middel grens huidig */

rlim_t

rlim_max; /* {middel grens max */

};

getrusage geeft het huidige middelen gebruik, voor een wie van RUSAGE_SELF {gebruik zelf} of RUSAGE_CHILDREN {gebruik kinderen}.

struct rusage /* {middelen gebruik}
{

struct timeval ru_utime;/* {middelen gebruik gebruikertijd}<-*/

struct timeval ru_stime;/* {*s tijd} systeem tijd verbruikt */

long

ru_maxrss; /* {*max*} max blijvend-gezet-maat {"rss"}*/

long

ru_ixrss; /* {*hele "rss"} hele gedeelde geheugen maat */

long

ru_idrss; /* {*hele gegevens "rss"} hele ongedeelde

* * gegevens maat */

long

ru_isrss; /* {*hele stapel "rss"} hele ongedeelde stapel

* * maat */

long

ru_minflt; /* {*kleine fout} pagina herneem */

long

ru_majflt; /* {*grote fout} pagina fout */

long

ru_nswap; /* {*n verwisselingen}<- */

long

ru_inblock;/* {*in blok} blok invoer operaties */

long

ru_oublock;/* {*uit blok} blok uitvoer operaties */

long

ru_msgsnd; /* {*bericht verzonden}<- */

long

ru_msgrcv; /* {*bericht ontvangen}<- */

long

ru_nsignals;/* {*aantal signalen ontvangen}<- */

long

ru_nvcsw; /* {*aantal vrijwillige context wissel}<- */

long

ru_nivcsw; /* {*aantal onvrijwillige context wissel}<- */

};

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EFAULT

{fout} rlim of gebruik wijst buiten de toegankelijke adres ruimte.

EINVAL

{ongeldig} getrlimit of setrlimit werd aangeroepen met een slechte middel, of getrusage werd aangeroepen met een slechte wie.

EPERM

{toestemming} Een niet-supergebruiker probeert om setrlimit() te gebruiken om de zachte of harde grens boven de huidige harde grens te zetten, of een supergebruiker probeert RLIMIT_NOFILE {*aantal bestanden} boven het huidige kernel maximum te zetten.

VOLDOET AAN

SVr4, BSD 4.3

ZIE

ulimit(2) {grens}, quotactl(2) {schijf quota manipuleer}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: setrlimit.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS