Manpages

NAAM

gethostname, sethostname − krijg/zet machinenaam

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int gethostname(char *naam, size_t len);
int sethostname(const char *
naam, size_t len);

BESCHRIJVING

Deze functies worden gebruikt om de machinenaam van de huidige processor te krijgen, of te veranderen.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EINVAL

{ongeldig} len is negatief of, voor sethostname, len is groter dat de maximum toegestane maat, of, voor gethostname op Linux/i386 len is kleiner dan de feitelijke maat.

EPERM

{toestemming} Voor sethostname, de aanroeper was niet de supergebruiker.

EFAULT

{fout} naam is een ongeldig adres.

VOLDOET AAN

SVr4, 4.4BSD (deze functie verscheen voor het eerst in 4.2BSD). POSIX.1 bepaald deze functie niet, maar ISO/IEC 9945-1:1990 noemt ze in B.4.4.1.

BUGS

Sommige andere verwezijnlijkingen van gethostname keren geslaagd terug met len bytes, zelfs als naam langer is. Linux/Alpha voldoet aan dit gedrag. Linux/i386, geeft echter EINVAL terug in dit geval.

OPMERKINGEN

Onder Linux/Alpha is, gethostname een systeem aanroep gethostname is verwezijnlijkt op het bibliotheek niveau door uname(2) aan te roepen.

ZIE

getdomainname(2) {krijg gebied naam}, setdomainname(2){zetgebiednaam}," uname(2) {je (kernel, enz.) naam}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: sethostname.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $