Manpages

NAAM

getgroups, setgroups − krijg/zet een lijst van aanvullende groep ID’s

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int getgroups(int maat, gid_t lijst[]);

#define _BSD_SOURCE
#include <grp.h>

int setgroups(size_t maat, const gid_t *lijst);

BESCHRIJVING

getgroups

Tot maat aanvullende groepen worden teruggegeven in lijst. Als maat nul is dan wordt, lijst niet veranderd, maar het gehele aantal van aanvullende groepen voor het proces wordt teruggegeven.

setgroups

Zet de aanvullende groepen voor een proces. Alleen de super-gebruiker mag deze functie gebruiken.

TERUGGEEF WAARDE

getgroups

Bij success wordt het aantal aanvullende groep ID’s teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.

setgroups

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

EFAULT

{fout} lijst heeft een ongeldig adres.

EPERM

{toestemming} Voor setgroups, de gebruiker is niet de supergebruiker.

EINVAL

{ongeldig} Voor setgroups, maat groter dan NGROUPS {aantal groepen} (32 voor Linux 2.0.32). Voor getgroups, maat is kleiner dan het aantal aanvullende groep ID’s, maar is niet nul.

VOLDOET AAN

SVr4, SVID (uitgave 4 alleen; deze aanroepen waren niet aanwezig in SVr3), X/OPEN, 4.3BSD. De getgroups functie is in POSIX.1. Omdat setgroups privileges eist bevat POSIX.1 het niet.

BUGS

De _BSD_SOURCE {BSD broncode} vlag zou waarschijnlijk niet vereist moeten zijn voor setgroups.

ZIE

initgroups(3) {begin groepen}, getgid(2) {krijg gid}, setgid(2) {zet gid}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: getgroups.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $