Manpages

JMÉNO

gammurc − konfigurační soubor gammu(1)

SYNTAXE

/etc/gammurc nebo ~/.gammurc

POPIS

gammu(1) načítá konfiguraci z konfiguračního souboru. Jeho umístění je zjištěno přispuštění. Na Unixových sytémech se nejdříve zkouší ~/.gammurc a pokud to neexistuje, použije se /etc/gammurc.

Na Windows uživatelská konfigurace je hledána jako profil/Data Aplikací/gammurc a poku není nelezen, použije Gammu aktuální adresář (./gammurc).

Tento soubor používá syntaxi ini souborů, komentáře mohou být značeny buď ; nebo #. Sekce souboru jsou zapsány v hranatých závorkách jako [toto].Všechny hodnoty klíčů nerozlišují velikost písmen.

Konfigurační soubor pro gammu může obsahovat několik sekcí − [gammu], [gammu1], [gammuN], ... Každá sekce definuje jedno připojení a ve výchozím režime gammu postupně zkouší všechny podle čísel. Můžete také zadat parametrem pro gammu(1), které číslo sekce ([gammu] je číslo 0) má použít a pak se použije jen tato sekce.
Connection

Protokol, který se použije pro komunikaci s telefonem.

Pro telefony Nokia připojené kabelem budete chtít použít jedno z následujících:

fbus − sériové připojení protokolem FBUS
fbususb
− FBUS přes USB kabel (experimentální, pro kabely Nokia na Linuxu včetně DKU−2)
dlr3
− DLR−3 a kompatibilní kabely
dku2
− DKU−2 a kompatibilní kabely
dku5
− DKU−5 a kompatibilní kabely
mbus
− sériové připojení protokolem MBUS

Pokud nepoužíváte originální kabel, možná budete potřebovat připojit −nodtr (například pro kabely používající ARK3116) nebo −nopower. Toto nastavení použijte jen v případě, že Gammu správně parametery nezjistí automaticky.

Pro ostatní telefony připojené kabelem budete chtít použít jedno z následujících:

at − obecné připojení používající AT příkazy

Můžete volitelně zadat rychlost připojení, například at19200, ale toto není nutné pro USB kabely.

Pro připojení pomocí IrDA použijte jednu z následujících možností:

irdaphonet − protokol Phonet používaný telefony Nokia
irdaat
− AT příkazy pro připojení k většině telefonů (toto není podporované na Linuxu).
irdaobex
− připojení protokolem OBEX (IrMC nebo přenos souborů), použitelné pro většinu telefonů.
irdagnapbus
− připojení k GNappletu běžícím na telefonech se Symbianem.

Pro připojení pomocí Bluetooth použijte jednu z následujících možností:

bluephonet − protokol Phonet používaný telefony Nokia
blueat
− AT příkazy pro připojení k většině telefonů.
irdaobex
− připojení protokolem OBEX (IrMC nebo přenos souborů), použitelné pro většinu telefonů.
bluerfgnapbus
− připojení k GNappletu běžícím na telefonech se Symbianem.

Port

Zařízení kde je přístupný telefon nebo adresa telefonu, záleží na typu připojení.

Pro kabely nebo emulovaný sériový port zadejte jméno zařízení (například /dev/ttyS0, /dev/ttyACM0, /dev/ircomm0, /dev/rfcomm0 na Linuxu, /dev/cuad0 na FreeBSD nebo COM1: na Windows). Speciální výjjímkou jsou DKU−2 a DKU−5 kabely na Windows, kde je zařízení automaticky zjištěno z informací ovladače a tento parametr je ignorován.

Při připojení přes Bluetooth musíte zadat Bluetooth adresu vašeho telefonu (na Linuxu můžete zjistit seznam zařízení v dosahu pomocí příkazu "hcitool scan"). Volitelně můžete Gammu přinutit používat jiný kanál zadáním jeho čísla za lomítko.

Před použitím Gammu, by vaše zařízení mělo být spárováno s počítačem, nebo byste měli mít zapnuto automatické párování.

Pro připojení přes IrDA se tento parametr vůbec nepoužije.

Pokud vám IrDA na Linuxu nefunguje, možná potřebujete zapnout rozhraní a zapnout objevování zařízení (tyto příkazy musíte spouštět jako root):

ip l s dev irda0 up
sysctl net.irda.discovery=1

Model

Nepoužívejte tento parametr, pokud to není opravdu nutné! Jediná situace, kdy může být dobré ho použít, je, když Gammu nezná váš telefon a špatně detekuje jeho vlastnosti.

Speciální případ použití parametru Model je vynucení typu připojení přes OBEX namísto ponechání rozhodnutí na Gammu:

obexfs − vynutí použití služby na procházení souborů (podpora přístupu k souborům)
obexirmc
− vynutí použití služby IrMC (kontakty, kalendář a poznámky)
obexnone
− nebube vybrána žádná služba, toto má jen omezené použití pro posílání souborů (příkaz sendfile)

SynchronizeTime

Určí, zda chcete nastavit čas v telefonu při připojení.

StartInfo

Tato volba umožní nastavit (při nastavení na "yes") zobrazení zprávy na displeji telefonu nebo rozsvítit jeho podsvícení při připojení. Telefon nebude během připojení vydávat žádné zvuky. Tato volba funguje jen s některými telefony Nokia.

GammuCoding

Vynutí použití zadaného kódování (například "1250" vynutí CP−1250 nebo "utf8" pro UTF−8). Tato volba by obvykle neměla být potřeba, Gammu kódování zjištuje podle nastavených locales.

GammuLoc

Cesta k adresáři s lokalizačními soubory (adresář by měl obsahovat LANG/LC_MESSAGES/gammu.mo). Pokud je gammu správně instalované, mělo bypřeklady najít automaticky.

LogFile

Cesta k souboru, kde budou uloženy informace o komunikaci s telefonem.

LogFormat

Určuje co vše se bude logovat do souboru LogFile. Možné hodnoty jsou:

nothing − žádné ladicí informace
text
− základní informace o přenosu v textové podobě
textall
− prodrobné informace o přenosu v textové podobě
textalldate
− prodrobné informace o přenosu v textové podobě, s časovou značkou
errors
− chyby v textovém formátu
errorsdate
− chyby v textovém formátu, s časovou značkou
binary
− obsah komunikace v binárním formátu

Pro ladění použijte buď textalldate nebo textall, tím budou v logu obsaženy všechny informace potřebné pro diagnostiku problému.

Features

Vlastní parametry telefonu. Toto může být použito pro přepsání parametrů zadaných v common/gsmphones.c, které jsou chybné. Pro seznam hodnot se můžete podívat to include/gammu−info.h (všechny hodnot GSM_Feature bez prefixu F_). Prosím nahlašte správné hodnoty autorům Gammu.

Use_Locking

Na Posixových systémech můžete chtít použít zamykání zařízení pomocí UUCP zámků. Zapnutím této volby (nastavením na yes) bude Gammu dodržovat tyto zámky a vytvářet je při připojování. Na většině distribucí pro vytvoření zámku potřebujete dodatečná oprávnění (například být členem skupiny uucp).

Tento parametr nemá na Windows žádný význam.

PŘÍKLAD

Podrobnější příklady jsou dostupné v dokumentaci Gammu.

Konfigurace Gammu pro telefon Nokia připojený kabelem DLR−3:

[gammu]
port = /dev/ttyACM0
connection = dlr3

Konfigurace Gammu pro telefon Sony−Ericsson (nebo jiný používající AT příkazy) připojený pomocí USB kabelu:

[gammu]
port = /dev/ttyACM0
connection = at

Konfigurace Gammu pro telefon Sony−Ericsson (nebo jiný používající AT příkazy) připojený pomocí Bluetooth:

[gammu]
port = B0:0B:00:00:FA:CE
connection = blueat

Nastavení Gammu pro telefon, ke kterému se musí připojovan na Bluetooth kanálu 42:

[gammu]
port = B0:0B:00:00:FA:CE/42
connection = blueat

DALŠÍ INFORMACE

gammu−smsd(1), gammu(1), gammurc(5)

AUTOR

gammu−smsd a tuto manuálovou stránku napsal Michal Čihař <michal [AT] cihar.com>.

COPYRIGHT

Copyright © 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

COMMENTS