Manpages

JMÉNO

gammu−smsd−inject − Vloží zprávy do fronty SMS démona Gammu

SYNTAXE

gammu−smsd−inject [PARAMETR]... TYPZPRÁVY PŘÍJEMCE [PARAMETR_ZPRÁVY]...

POPIS

Tato manuálová stránka stručně popisuje příkaz gammu−smsd−inject.

gammu−smsd−inject je program, který přidá zprávy do fronty Gammu SMS démona, který je později odešle pomocí připojeného GSM modemu.

Podpora pro tento program záleží na vlastnostech použité SMSD služby. V současné době ho však podporují všechny.

Program přijímá následující parametry (dlouhé parametry nemusí být podporovány na všechplatformách):
−h
, −−help

Zobrazí nápovědu.

−v, −−version

Zobrazí informace o verzi a zakompilované funkcionalitě.

−c, −−config=soubor

Jaký konfigurační soubor se má použít, výchozí je /etc/gammu−smsdrc, na systému Windows není žádná výchozí cesta a cesta ke konfiguračnímu souboru musí být zadána vždy.

Pro popis typů zpráv a jejich parametrů se prosím podívejte na gammu(1). Parametry jsou strjné jako používá gammu sendsms.

PŘÍKLAD

Pro vyzkoušení potřebujete vytvořit konfigurační soubor pro SMSD, který je podrobně popsán v gammu−smsdrc(5).
Vložení standardní textové zprávy s maximální délkou 160 znaků:

echo "All your base are belong to us" | gammu−smsd−inject TEXT 123456

nebo

gammu−smsd−inject TEXT 123456 −text "All your base are belong to us"

Vložení dlouhé textové zprávy:

echo "All your base are belong to us" | gammu−smsd−inject TEXT 123456 −len 400

nebo

gammu−smsd−inject TEXT 123456 −len 400 −text "All your base are belong to us"

nebo

gammu−smsd−inject EMS 123456 −text "All your base are belong to us"

Vložení zprávy s předdefinovaným zvukem a animací ze 2 obrázků:

gammu−smsd−inject EMS 123456 −text "Greetings" −defsound 1 −text "from Gammu"
−tone10 axelf.txt −animation 2 file1.bmp file2.bmp

Vložení chráněné zprávy s vyzváněním:

gammu−smsd−inject EMS 123456 −protected 2 −variablebitmaplong ala.bmp
−toneSElong axelf.txt −toneSE ring.txt

DALŠÍ INFORMACE

gammu−smsdrc(5), gammu(1), gammu−smsd(1)

AUTOR

gammu−smsd a tuto manuálovou stránku napsal Michal Čihař <michal [AT] cihar.com>.

COPYRIGHT

Copyright © 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old−licenses/gpl−2.0.html>;
Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat. Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>;.

Před hlášením chyb prosím zapněte logovaní v nastavení SMSD:

[smsd]
debuglevel = 255
logfile = smsd.log

a přiložte tento log k hlášení chyby.

COMMENTS