Manpages

NAAM

fsync − harmonizeer het hele in-werkgeheugen gedeelte van een bestand met dat op schijf

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int fsync(int bi);

BESCHRIJVING

fsync kopieert alle in-werkgeheugen gedeeltes van een bestand naar schijf.

In sommige toepassingen is fdatasync een soepeler lopend alternatief voor fsync.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EBADF

{slechte bi} bi is niet een geldige open-voor-schrijven bestandindicator.

EROFS {alleen-lezen bestand systeem}, EINVAL {ongeldig}

bi is is verbonden aan een speciaal bestand dat harmonizeren niet ondersteund.

EIO

{In/Uit} Een fout trad op gedurende harmonizeren.

VOLDOET AAN

POSIX.1b (eerder POSIX.4)

ZIE OOK

bdflush(2) {buffer vies spoel}, fdatasync(2) {bestand gegevens harmonizeer}, sync(2) {harmonizeer}, update(8) {breng-bij-de-tijd}, sync(8) {harmonizeer},

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: fsync.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $