Manpages

NAZWA

finite, finitef, finitel, isinf, isinff, isinfl, isnan, isnanf, isnanl - funkcje BSD do klasyfikacji liczb zmiennoprzecinkowych

SKŁADNIA

#include <math.h>

int finite(double x);
int finitef(float
x);
int finitel(long double
x);

int isinf(double x);
int isinff(float
x);
int isinfl(long double
x);

int isnan(double x);
int isnanf(float
x);
int isnanl(long double
x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

finite(), finitef(), finitel():

/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isinf():

_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE
|| /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isinff(), isinfl():

/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isnan():

_XOPEN_SOURCE || _ISOC99_SOURCE
|| /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isnanf(), isnanl():

_XOPEN_SOURCE >= 600
|| /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje finite(), finitef() oraz finitel() zwracają wartość niezerową, gdy x nie jest ani nieskończonością, ani wartością "nie jest liczbą" (NaN). W pozostałych przypadkach zwracają 0.

Funkcje isnan(), isnanf() oraz isnanl() zwracają wartość niezerową, gdy x ma wartość "nie jest liczbą" (NaN), a 0 w pozostałych przypadkach.

Funkcje isinf(), isinff() oraz isinfl() zwracają -1, gdy x reprezentuje ujemną nieskończoność, 1, gdy x reprezentuje dodatnią nieskończoność, a 0 w pozostałych przypadkach.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

UWAGI

Proszę zauważyć, że te funkcje są przestarzałe. Standard C99 definiuje zastępujące je makra isfinite(), isinf() oraz isnan() (dla wszystkich typów). Należy również zwrócić uwagę na to, że isinf() z C99 daje słabsze gwarancje wartości zwracanej. Patrz fpclassify(3).

ZOBACZ TAKŻE

fpclassify(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.