Manpages

NAZWA

forward - przekazuje nową pocztę do jednego lub więcej adresów

SKŁADNIA

w .qmail: |forward adres ...

OPIS

forward przekazuje każdą nową wiadomość pocztową do podanej listy adresów. Jest to prosty mechanizm osłonowy dla qmail-queue. Przynosi takie same efekty, co umieszczenie każdego adresu osobno w pliku .qmail, lecz jest bardziej programowalne, ponieważ adres może być skonstruowany w locie.

ZOBACZ TAKŻE

dot-qmail(5), qmail-command(8), qmail-queue(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca [AT] pl.org> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.