Manpages

NIMI

fold − jaa syöte annetun pituisiksi riveiksi

YLEISKATSAUS

fold [−bs] [−w leveys] [−−bytes] [−−spaces] [−−width=leveys] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla vanhentunut tai epätarkka. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

Tämä manuaali dokumentoi fold-ohjelman GNU-version. fold tulostaa annetut tiedostot tai standardisyötteen, jos tiedostoja ei ole annettu tai, jos tiedostonimenä on ’−’, standarditulosteeseen. Se jakaa pitkät rivit useammiksi lyhyemmiksi riveiksi lisäämällä rivinvaihdon sarakkeeseen 80. Ohjelma laskee sarakkeita ruudulla, joten sarkainmerkit yleensä vievät useamman kuin yhden sarakkeen, askelpalautin vähentää yhden sarakkeen ja rivinvaihtomerkki nollaa sarakkeen.

OPTIOT
−b, −−bytes

Laskee tavuja sarakkeiden sijaan, joten sarkainmerkit, askelpalauttimet ja rivinvaihdot lasketaan kukin vain yhdeksi sarakkeeksi muiden merkkien tavoin.

−s, −−spaces

Jakaa rivit sanavälien mukaan. Jos rivillä on tyhjiä merkkejä, rivi katkaistaan viimeisen rivin maksimipituuden sisään mahtuvan tyhjän merkin jälkeen. Jos rivillä ei ole tyhjiä merkkejä, niin rivi jaetaan normaalisti rivin maksimipituuden mukaan.

−w, −−width leveys

Käytä annettua sarakemäärää leveys rivin maksimipituutena oletusarvon 80 sijasta.

−−help

Tulosta käyttöohje ja poistu palauttaen onnistumista merkitsevä lopetuskoodi.

−−version

Tulosta versiotiedot ja poistu.

COMMENTS