Manpages

NIMI

finger — käyttäjätietojen etsintäohjelma

YLEISKATSAUS

finger [−lmsp] [käyttäjä ...] [käyttäjä@koneen_nimi ...]

KUVAUS

Finger näyttää tietoja järjestelmän käyttäjistä.

Optiot ovat:

−s

Finger näyttää käyttäjän sisäänkirjautumisnimen, päätteen nimen ja kirjoitustilan (’’*’’ päätteen nimen jälkeen, jos kirjoitus on estetty), toimettomuusajan, sisäänkirjautumisajan, toimiston sijainnin ja toimiston puhelinnumeron.

Sisäänkirjautumisaika näytetään kuukausina, päivinä, tunteina ja minuutteina, ellei ajasta ole kulunut yli kuutta kuukautta. Siinä tapauksessa näytetään tuntien ja minuuttien sijaan vuosi.

Tuntemattomat laitteet ja puuttuvat toimettomuus- ja sisäänkirjautumisajat näytetään tähtimerkkinä.

−l

Näyttää monirivisessä muodossa −s -optiolla pyydetyt tiedot, sekä käyttäjän kotihakemiston, kotipuhelinnumeron, sisäänkirjautumiskomentotulkin, postin tilan sekä käyttäjän kotihakemistossa olevien tiedostojen ’’.plan’’ , ’’.project’’ ja ’’.forward’’ sisällön.

Yhdentoista merkin pituiset puhelinnumerot näytetään muodossa ’’+N-NNN-NNN-NNNN’’. Kymmenen tai seitsemän merkin pituiset numerot näytetään siinä muodossa, missä ne on tallennettu. Viiden merkin pituiset numerot näytetään muodossa ’’xN-NNNN’’. Neljän merkin pituiset numerot näytetään muodossa ’’xNNNN’’.

Jos kirjoitus laitteeseen on estetty, teksti ’’(messages off)’’ näytetään rivillä, joka sisältää laitteen nimen. −l -optio näyttää yhden käyttäjän tiedot yhden kerran. Jos käyttäjä on kirjautunut sisään monta kertaa, jokaisen sisäänkirjautumispäätteen tiedot näytetään.

Postin tila on ’’No Mail.’’, jos postia ei ole, ’’Mail last read DDD MMM ## HH:MM YYYY (TZ)’’, jos henkilö on lukenut postinsa, tai ’’New mail received ...’’, ’’ Unread since ...’’, jos henkilölle on uutta postia.

−p

Estää −l -optiota näyttämästä tiedostojen ’’.plan’’ ja ’’.project’’ sisältöä.

−m

Estää käyttäjänimien tarkistuksen. Käyttäjä on normaalisti sisäänkirjautumisnimi, kuitenkin sitä verrataan yleensä myös käyttäjien todellisiin nimiin, ellei −m -optiota käytetä. Kaikki fingerin suorittamat nimien vertailut ovat kirjainkoosta riippumattomia.

Jos optioita ei ole määritelty, finger käyttää option −l tyylistä tulostusta, jos etsittävä käyttäjänimi on määritelty, muussa tapauksessa option −s tyylistä tulostusta. Huomaa, että jotkut kentät saattavat puuttua, kummassakin muodossa, jos niiden tiedot eivät ole saatavilla.

Ilman parametrejä finger näyttää kaikki sisäänkirjautuneet käyttäjät.

Fingerillä voidaan etsiä käyttäjiä myös muilta koneilta. Muoto käyttäjän määrittämiseen on ’’käyttäjä@koneen_nimi’’, tai ’’@koneen_nimi’’, jossa oletusmuoto ensimmäiselle on −l -tyyli ja oletusmuoto jälkimmäiselle on −s -tyyli. −l on ainoa optio, joka voidaan lähettää muille koneille.

KATSO MYÖS

chfn(1), passwd(1), w(1), who(1)

HISTORIA

finger -komento ilmestyi 3.0BSD :ssä.

COMMENTS