Manpages

NIMI

emacs − GNU-projektin Emacs

YLEISKATSAUS

emacs [ komentorivivalitsimet ] [ tiedostot ... ]

KUVAUS

GNU Emacs on Emacs-versio, jonka kirjoitti alkuperäisen (PDP-10) Emacsin tekijä Richard Stallman.

Ensisijainen GNU Emacsin dokumentaatio on GNU Emacs Manuaalissa, jonka voit lukea Infolla, joka on osa Emacsia. Se kannattaa tarkistaa täydellistä ja ajanmukaista dokumentaatiota tarvittaessa. Tätä manuaalisivua päivitetään vain, kun joku sen vapaaehtoisesti tekee. Emacsin ylläpitäjät yrittävät minimoida ajan, joka kuluu tämän manuaalisivun ylläpitoon muiden hyödyllisempien projektien sijaan.

GNU Emacsin toiminnallisuus sisältää kaiken, mitä muutkin Emacs-tekstieditorit sisältävät ja se on helposti laajennettavissa, sillä muokkauskomennot on kirjoitettu tulkattavalla Lisp-kielellä.

Emacsissa on laaja interaktiivinen ohjejärjestelmä, mutta sujuvuuden takaamiseksi sinun oletetaan osaavan käsitellä Emacsin ikkunoita ja puskureita. CTRL-h (askelpalautin tai CTRL-h) siirtyy ohjetilaan. Johdatus (CTRL-h t) opettaa aloittelijoille perustiedot Emacsista muutamassa minuutissa. Help Apropos (CTRL-h a) etsii sinulle komennon hakusanan perusteella, Help Character (CTRL-h c) kertoo annettuun näppäinyhdistelmään sidotun toiminnon ja Help Function (CTRL-h f) kuvaa annetun Lisp-funktion.

Emacsin Undo voi kumota useita muokkaustoimenpiteitä puskureissasi, joten on helppoa saada tiedot takaisin virheiden jälkeen.

GNU Emacsin useat erikoispaketit osaavat lukea (RMail) tai lähettää (Mail) sähköpostia, muokata jäsentelyä (Outline), kääntää (Compile), ajaa komentotulkkeja Emacsin ikkunassa (Shell), ajaa Lispin read-eval-print-silmukkaa (Lisp-Interaction-Mode) ja antaa automaattista psykoterapiaa (Doctor).

Laaja ohjekirja on olemassa, mutta muiden Emacsien käyttäjillä ei pitäisi olla suuria vaikeuksia kotiutuessaan ilman ohjekirjaa. Uudet Emacsin käyttäjät oppivat helposti käyttämään perusominaisuuksia johdatuksen avulla ja käyttämällä itsedokumentointiominaisuuksia.

Emacsin valitsimet

Seuraavat valitsimet ovat yleisimmin tarvittuja:
tiedosto

Muokkaa tiedostoa.

+numero

Hyppää annetulle riville. (jätä pois välilyönti "+"-merkin ja numeron välistä).

−q

Älä lataa käynnistystiedostoa.

−u käyttäjä

Lataa käyttäjän käynnistystiedosto.

−t tiedosto

Käytä määriteltyä tiedostoa päätteenä vakiosyötteen/vakiotulosteen sijasta. Tämän täytyy olla ensimmäinen valitsin komentorivillä.

Seuraavat valitsimet liittyvät Lispiin (nämä valitsimet tulkitaan esiintymisjärjestyksessään):
−f
funktio

Suorittaa Lisp-funktion.

−l tiedosto

Suorittaa Lisp-koodin tiedostosta.

Seuraavat valitsimet ovat hyödyllisiä, kun Emacsia käytetään eräajoon:

−batch

Muokkaa eräajotilassa. Editori lähettää viestit vakiovirhetulosteeseen. Tämä valitsin täytyy antaa ensimmäisenä. Sinun täytyy käyttää "-l"- ja "-f"-valitsimia kertoaksesi, mitkä tiedostot ajetaan ja mitä funktioita suoritetaan.

−kill

Poistuu Emacsista eräajotilassa. Muistithan, että Emacs tulkitsee valitsimet esiintymisjärjestyksessä.

Emacsin ja X:n yhteiskäyttö

Emacs on räätälöity toimimaan hyvin X-ikkunointijärjestelmässä. Jos ajat Emacsia X-järjestelmässä, luo Emacs oman X-ikkunansa. Todennäköisesti haluat käynnistää editorin tausta-ajoon, jotta voit jatkaa työskentelyäsi alkuperäisessä ikkunassa.

Emacs voidaan käynnistää seuraavilla X-valitsimilla:
−name
nimi

Määrittää nimen, joka annetaan ensimmäiselle Emacsin ikkunalle. X tarkistaa resurssit (X resources) tämän nimen ja ikkunan otsikon perusteella.

−title nimi

Määrittää otsikon ensimmäiselle X-ikkunalle.

−r

Vaihda tausta- ja kirjoitusväri keskenään Emacsin ikkunassa.

−i

Käytä "tiskiallas"-kuvaketta, kun Emacsin ikkuna minimoidaan.

−font fontti, −fn fontti

Asettaa Emacsin ikkunan fontin annetuksi. Löydät useita X-fontteja /usr/lib/X11/fonts-hakemistosta. Muista, että Emacs sallii ainoastaan tasalevyiset fontit. X11 Release 4 -järjestelmän mukaisessa fonttien nimeämistavassa jokaisen tasalevyisen fontin yhdennentoista kentän kohdalla on arvo "m" tai "c". Lisäksi fontit, joiden nimet ovat muotoa leveysxkorkeus ovat yleensä tasalevyisiä, kuten on myös fontti fixed.

Jos tarvitset lisätietoa, katso xlsfonts(1).

Kun määrität fonttia, varmista, että fontin nimen ja valitsimen välissä on välilyönti.

−b pikseliä

Asettaa Emacsin ikkunan reunan leveydeksi annetun määrän pikseleitä. Oletuksena tämä on yksi pikseli ikkunan jokaisella reunalla.

−ib pikseliä

Asettaa ikkunan sisäisen reunan leveydeksi annetun määrän pikseleitä. Oletuksena tämä on yksi pikseli.

−geometry geometria

Asettaa Emacsin ikkunan leveyden, korkeuden ja sijainnin. Geometriamäärittely on normaalissa X-muodossa; lisätietoja varten, katso X(1). Leveys ja korkeus määritellään merkkeinä; oletus on 80 merkkiä ja 24 riviä.

−fg väri

Värinäytöillä asetetaan tekstin väri.

Katso tiedostosta /usr/lib/X11/rgb.txt lista sallituista värien nimistä.

−bg väri

Värinäytöillä asettaa ikkunan taustavärin.

−bd väri

Värinäytöillä asettaa ikkunan reunavärin.

−cr väri

Värinäytöillä asettaa ikkunan tekstin kursorin värin.

−ms väri

Värinäytöillä asettaa ikkunan hiiren kursorin värin.

−d näytönnimi, −display näytönnimi

Luo Emacsin ikkunan annetulle näytölle. Tämän täytyy olla komentorivin ensimmäinen valitsin.

−nw

Kertoo Emacsille, että omaa käyttöliittymää X:lle ei käytetä. Jos käytät tätä valitsinta käynnistäessäsi Emacsia xterm(1)-ikkunasta, näyttäminen tapahtuu samassa ikkunassa. Tämän täytyy olla komentorivin ensimmäinen valitsin.

Voit asettaa oletusarvot Emacsin ikkunoille .Xresources-tiedostossasi (katso xrdb(1)). Käytä seuraavaa muotoa:

emacs.avainsana:arvo

, jossa arvo määrittää avainsanan oletusarvon. Emacs sallii sinun määrittää oletusarvot seuraaville avainsanoille:
font (
class Font)

Asettaa ikkunan fontin.

reverseVideo (class ReverseVideo)

Jos reverseVideon arvoksi on asetettu on, teksti- ja taustaväri vaihdetaan keskenään.

bitmapIcon (class BitmapIcon)

Jos bitmapIconin arvoksi on asetettu on, ikkuna minimoituu "tiskialtaaksi."

borderWidth (class BorderWidth)

Asettaa ikkunan reunuksen leveyden pikseleissä.

internalBorder (class BorderWidth)

Asettaa ikkunan sisäisen reunuksen leveyden pikseleissä.

foreground (class Foreground)

Värinäytöillä asetetaan tekstin väri.

background (class Background)

Värinäytöillä asetetaan ikkunan taustaväri.

borderColor (class BorderColor)

Värinäytöillä asetetaan ikkunan reunuksen väri.

cursorColor (class Foreground)

Värinäytöillä asetetaan ikkunan tekstin kursorin väri.

pointerColor (class Foreground)

Värinäytöillä asetetaan ikkunan hiiren kursorin väri.

geometry (class Geometry)

Asettaa Emacsin ikkunan geometrian (kuten yllä kuvattiin).

title (class Title)

Asettaa otsikon Emacsin ikkunalle.

iconName (class Title)

Asettaa kuvakkeen nimen Emacsin ikkunan kuvakkeelle.

Jos yrität asettaa värien arvoja käytettäessä mustavalkonäyttöä, ikkunan ominaisuudet ovat seuraavat: tekstinväri musta, taustaväri valkoinen, reunuksien väri harmaa ja tekstin ja hiiren kursorit mustia.

Hiiren käyttö

Seuraavana listataan hiiren näppäinten komentosidokset Emacsin ikkunoille X11-järjestelmän alla.

HIIREN NAPPI KOMENTO
vasen Asettaa kohdan.
keski Liittää tekstin.
oikea Leikkaa tekstin X:n leikepuskuriin.
SHIFT-keski Leikkaa tekstin X:n leikepuskuriin.
SHIFT-oikea Liittää tekstin.
CTRL-keski Leikkaa tekstin X:N leikepuskuriin ja poistaa sen sitten Emacsin puskurista.
CTRL-oikea Valitsee tämän ikkunan, sitten jakaa sen kahdeksi ikkunaksi. Sama kuin painaisi CTRL-x 2.
CTRL-SHIFT-vasen X-puskurin valikko -- pidä nappi ja näppäimet alhaalla, kunnes valikko ilmestyy, valitse puskuri ja päästä irti. Siirrä hiiri pois valikon päältä ja päästä irti keskeyttääksesi.
CTRL-SHIFT-keski X-ohjevalikko -- avaa päävalikko ohjetta varten.
CTRL-SHIFT-oikea Valitse ikkuna hiirellä ja poista muut ikkunat. Saman voisi tehdä painamalla CTRL-x 1.

OHJEKIRJAT

Voit tilata paperikopioita GNU Emacs Manual -ohjekirjasta Free Software Foundationilta, joka kehittää GNU-ohjelmistoja. Tiedostosta ORDERS löydät tilausohjeet.
Myös paikallisella Emacs-ylläpitäjällä voi olla kopioita saatavilla. Nimittäin, kaikki saavat tehdä ja levittää kopioita Emacsin manuaalista, kuten myös muista FSF:n ohjelmista ja julkaisuista. Manuaalin TeX-lähdekoodi on myös mukana Emacsin lähdekoodijakelussa.

TIEDOSTOT

/usr/local/info - tiedostot Info-selaimelle (Emacsin osa). Tällä hetkellä Unixin dokumentaatiosta ei kovin paljoa ole täällä, mutta Emacsin manuaali on mukana kokonaan sopivasti paloiteltuna.

/usr/local/share/emacs/$VERSION/src - C-lähdekoodi- ja objektitiedostot

/usr/local/share/emacs/$VERSION/lisp - Lisp-lähdekoodit ja käännetyt tiedostot, jotka määrittelevät useimmat muokkauskomennot. Osa esiladataan, muut ladataan tästä hakemistosta tarvittaessa.

/usr/local/share/emacs/$VERSION/etc - erilaisia ohjelmia, joita voi käyttää GNU Emacsin kanssa ja joitakin ohjetiedostoja.

/usr/local/share/emacs/$VERSION/etc/DOC.* - sisältää dokumentaation GNU Emacsin Lisp-primitiiveille ja esiladatuille Lisp-funktioille. Dokumentaatio säilytetään täällä, jotta Emacsin itsensä kokoa saadaan pienemmäksi.

/usr/local/share/emacs/$VERSION/etc/OTHER.EMACSES keskustelua aiheesta GNU Emacs vs. Emacsin muut versiot.

/usr/local/share/emacs/$VERSION/etc/SERVICE listaa ihmiset, jotka tarjoavat erilaisia palveluja auttamaan GNU Emacsin käyttäjiä, sisältäen opetuksen, vianetsinnän, siirtämisen muihin ympäristöihin ja räätälöinnin.
Nämä tiedostot sisältävät myös hyödyllistä tietoa jokaiselle, joka haluaisi kirjoittaa ohjelmia Emacs Lisp -laajennuskielellä.

/usr/local/com/emacs/lock - sisältää lukkotiedostoja, jotka tehdään kaikille tiedostoille, joita Emacsilla muokataan, estämään käyttäjiä muokkaamasta samaa tiedostoa samaan aikaan.

/usr/lib/X11/rgb.txt - lista X:n sallimista värien nimistä.

VIAT

Postituslista bug-gnu-emacs [AT] gnu.org Internetissä on vikailmoitusten ja korjauksien lähettämistä varten. Ennenkuin lähetät ilmoituksen viasta, yritä varmistaa, että se todella on vika, eikä väärinymmärrys tai tarkoituksenmukainen ominaisuus. Pyytäisimme sinua lukemaan kappaleen "Reporting Emacs Bugs" laajan ohjekirjan loppupäästä (tai Info-järjestelmästä), joka neuvoo, kuinka ja milloin ilmoittaa vioista. Muista myös ilmoittaa Emacsisi versionumero jokaisessa vikailmoituksessa, jonka lähetät.

Ethän odota henkilökohtaista vastausta vikailmoitukseen. Vikailmoitusten tarkoitus on saada viat korjatuksi jokaista varten seuraavassa julkaisussa, jos se vain suinkin on mahdollista. Jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa, katso SERVICE-tiedostosta (ks. yllä) listaa ihmisistä, jotka voivat sitä tarjota.

Ethän myöskään lähetä muita kuin vikailmoituksia tälle postituslistalle. Lähetä listallelisäämispyyntö erikoislistalle info-gnu-emacs-request [AT] gnu.org. Lisätietoa Emacsin postituslistoista saat tiedostosta /usr/local/emacs/etc/MAILINGLISTS. Viat yleensä saadaan korjattua, jos ne voidaan paikantaa, joten sinua yleensä auttaa, jos ilmoituksesta käy ilmi, kuinka vikatila voidaan helposti toistaa.

Tunnetut viat: komentotulkki ei toimi ohjelmilla, jotka käyttävät raakaa näyttötilaa joissain Unix-versioissa.

RAJOITTAMATTOMUUDET

Emacs on vapaa. Jokainen voi levittää kopioita Emacsista kenelle vain tahtoo GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti. Kopio lisenssiehdoista tulee jokaisen Emacsin kopion mukana, ja löytyy myös ohjekirjasta.

Kopio Emacsista voi joskus tulla Unix-järjestelmien paketeissa mukana, mutta koskaan se ei ole järjestelmän lisenssiehtojen alla. Sellainen järjestely rikkoisi ehtoja, joiden alla levitys on sallittua. Todellisuudessa, Generel Public Licensen ensisijainen tarkoitus on estää lisärajoitukset Emacsin levityksessä.

Richard Stallman kannustaa sinua parantamaan ja laajentamaan Emacsia, ja yllyttää sinua lahjoittamaan laajennoksesi GNU-kirjastoon. Lopulta GNU (Gnu’s Not Unix eli Gnu ei ole Unix) tulee olemaan täydellinen vastine Berkeley-Unixille. Jokainen on vapaa käyttämään, kopioimaan, tutkimaan ja muuttamaan GNU-järjestelmää.

KATSO MYÖS

X(1), xlsfonts(1), xterm(1), xrdb(1)

TEKIJÄT

Emacsin kirjoitti Richard Stallman ja Free Software Foundation. Joachim Martillo ja Robert Krawitz lisäsivät X-ominaisuudet.